O-foil stuwt schepen voort als een dolfijn

Kapiteins, vergeet de propeller. O-foil heeft een efficiënter mechanisme ontworpen om schepen voort te stuwen gebaseerd op dolfijnen. Een serie over ondernemers die succes halen door naar de natuur te kijken.

Biomimicry is de wetenschap van het nabootsen van natuurlijke processen en ideeën uit de natuur om menselijke problemen op te kunnen lossen. Die imitatie kan bijdragen aan de ontwikkeling van producten en technologieën die zowel innovatief als duurzaam zijn. Een logische stap als je bedenkt dat met 3,8 miljard jaar moeder aarde ’s werelds langstlopende en grootste R&D-lab is.

Meer… Duurzaam Bedrijfsleven en Duurzame Voorstuwingstechnologie