Officiële overhandiging brochure “Veilig langs een veerpont”

Op woensdag 14 mei 2014 zal, tijdens de sponsorborrel van het Landelijk Veren Platform, de brochure “Veilig langs een veerpont” officieel gepresenteerd worden en overhandigd aan mevrouw Ellen Verolme, onderzoeksmanager van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid.  

De brochure gaat in op de veilige interactie tussen watersporters en veerponten, en is door het LVP en “Varen doe je samen” gezamenlijk ontwikkeld.

Deze officiële presentatie zal plaatsvinden op woensdag 14 mei 2014 van 15:00 – 16:00 uur in de Evenementenhal Gorinchem, Franklinweg 2, 4207 HZ Gorinchem

Deze bijeenkomst wordt gecombineerd met de beurs Maritime Industry, die eveneens plaatsvindt in de Evenementenhal.

Parallel aan de ontwikkeling van deze brochure, is door Varen doe je samen in samenwerking met het Watersportverbond ook een film ontwikkeld, met dezelfde titel “Veilig langs een veerpont”, over hetzelfde onderwerp.

Varen doe je samen is een initiatief van Rijkswaterstaat, de Provincies, diverse havenbedrijven, Koninklijke Schuttevaer, en diverse watersportorganisaties. Doelstelling is om de veiligheid op het water te vergroten, vooral op de wateren waar beroepsvaart en recreatievaart samen varen. (www.varendoejesamen.nl)

Het Landelijk Veren Platform, aangesloten bij het CBRB, is een belangenorganisatie voor veerdiensten in Nederland. Doelstelling van het LVP is het behartigen van de collectieve belangen van de veerdiensten op alle relevante terreinen, en het LVP wil daarbij fungeren als aanspreekpartner op gemeentelijk, provinciaal en landelijk niveau. (www.landelijkverenplatform.nl)

Meer… CBRB