Offshore gaswinning cruciaal voor versnelling energietransitie

Inzetten op offshore aardgaswinning is cruciaal voor de versnelling van de energietransitie volgens Neptune Energy. Het bedrijf pleit voor intensivering van de Nederlandse offshore gaswinning.

Platform Q13 foto Neptune Energy pb 6-6-2019
Platform Q13. Foto, Neptune Energy

In het huidige gasdebat dreigt de offshore gaswinning op de Noordzee het kind van de rekening te worden. Lex de Groot, Managing Director van Neptune Energy in Nederland: “Wij pleiten voor een duidelijke scheiding tussen onshore en offshore als we het in Nederland over aardgaswinning hebben. Gezien de belangrijke bijdrage van aardgas aan de Nederlandse maatschappij en economie is het cruciaal dat overheid en sector nauw samenwerken om de Nederlandse offshore gasvoorraden optimaal te benutten.”

“Investeringsaftrek zo spoedig mogelijk in voeren”

“Vandaar dat we de overheid oproepen om de generieke investeringsaftrek zo spoedig mogelijk in te voeren. Daarnaast is het zaak dat de overheid snel met de visie en concretisering van het hergebruik van offshore infrastructuur komt. Binnen niet al te lange tijd krijgen we te maken met lege gasreservoirs, leidingen en platfoms. Hergebruik voor CCS en waterstof kan de energietransitie versnellen, maar eenmaal opgeruimd is het echt weg. Het is zonde als we daar als maatschappij over drie jaar achter komen. Dat zou echt een gemiste kans zijn.”

Voordelen offshore gaswinning

Lex de Groot is vandaag een van de sprekers tijdens North Sea Offshore 2019 in Den Helder. Offshore gaswinning geeft Nederland alle voordelen van Nederlands gas boven geïmporteerd gas, zoals een kleinere CO2-voetafdruk, het versterken van onze energieonafhankelijkheid en het behoud van werkgelegenheid.

Lex de Groot aan het woord tijdens North Sea Offshore in Den Helder.

“We zijn er voor de lange termijn”

Neptune Energy ziet de toekomst van offshore gaswinning als positief. “Ook voor Nederland, waar we de grootste gasproducent op de Noordzee zijn, zijn er begin van dit jaar substantiële investeringen aangekondigd voor nieuwe boringen. De eerste boring, E17a-A6, is reeds gestart en de tweede, L5a-D4, start een dezer dagen. Na een aantal jaren met een beperkt aantal nieuwe investeringen en boringen, is nu de tijd daar om dit te intensiveren. Daarmee krijgt offshore gaswinning een nieuwe impuls, voor nu en de toekomst. We zijn er namelijk voor de lange termijn, als actieve partner van de energietransitie.”