Olie- en gasbaten voor Nederland stijgen naar 5,8 miljard euro

De Nederlandse olie- en gassector levert de Nederlandse Staat al decennia een stabiele inkomstenbron en voorzieningszekerheid van energie. Het jaar 2011 is daarin geen uitzondering gebleken, zo blijkt uit de vandaag gepubliceerde jaarcijfers van EBN B.V.

Resultaten
Hoewel het EBN-deel van het verkochte volume aardgas in 2011 met 10% daalde tot 30 miljard m3, was er toch een significante stijging van de omzet uit doorlopende activiteiten, met 7,1 miljard euro in 2011 ten opzichte van bijna 6,5 miljard euro in 2010. Door een relatief warme winter is de afzet achtergebleven in vergelijking met voorgaande jaren. De gestegen omzet is vooral te verklaren door de gestegen gasprijzen.

De gestegen omzet heeft ook geleid tot een stijging van de winst tot 2,1 miljard euro. Dit resulteert in totale afdrachten aan de Nederlandse Staat, na optelling van de afgedragen belastingen, van 5,8 miljard euro. Ten opzichte van de in 2010 door EBN gegenereerde staatsbaten van 5,3 miljard euro is ook hier een forse stijging.

EBN verwacht in 2012 een vergelijkbare hoeveelheid gas af te kunnen zetten als in 2011. De olieproductie zal als gevolg van de herstart van de productie van het Schoonebeek olieveld naar verwachting stijgen tot 2,5 miljoen vaten. Omzet en resultaat blijven naar verwachting ongeveer gelijk.

Jan Dirk Bokhoven, CEO van EBN, is tevreden met de resultaten in 2011: “Samen met de Nederlandse olie- en gasbedrijven is keihard gewerkt om dit mooie resultaat te realiseren. Daarbij tonen onze in 2011 uitgewerkte langetermijnvisie en activiteitenplannen aan dat er nog voldoende kansen zijn voor de Nederlandse E&P, mits we blijven investeren in bestaand en nieuw ondergronds potentieel.”

Het belang van gas voor Nederland
Gas is uitermate belangrijk voor een stabiele energievoorziening in Nederland en voor de Nederlandse economie. Dit blijft ook de komende 40 tot 50 jaar zo, aangezien gas ook een cruciale rol speelt in de totstandkoming van een meer duurzame energievoorziening. Het is de schoonste fossiele brandstof die bovendien flexibel inzetbaar is, waardoor pieken en dalen in de energievoorziening goed opgevangen kunnen worden. Gas en duurzame energiebronnen vullen elkaar daarom goed aan. De combinatie van hernieuwbare energiebronnen met aardgas biedt de beste perspectieven op een duurzame energievoorziening en het behalen van de CO2 reductiedoelstellingen van de Nederland en Europa.

“Toch maken een aantal ontwikkelingen duidelijk dat de olie- en gasindustrie én de Nederlandse overheid initiatieven moeten nemen om de exploratie, winning, transport en opslag van gas te stimuleren”, benadrukt Bokhoven. De grote voorraden zoals het Groningenveld raken langzaam op en de winning van gas uit kleinere velden wordt steeds moeilijker. Het maximaal benutten van het gas in Nederlandse bodem (het Groningenveld én de kleine velden) is één van de belangrijke beleidsacties die de overheid heeft geformuleerd in het kader van de Gasrotondestrategie. Handhaven van bijvoorbeeld de juiste infrastructuur voor gastransport is een cruciale factor in deze Nederlandse ambitie om voor Noordwest-Europa een belangrijk logistiek knooppunt te zijn voor de opslag en het transport van gas. Ook voor de verdere ontwikkeling van bestaande en nieuwe velden is de juiste gasinfrastructuur natuurlijk van groot belang.

Meer… EBN