Olie- en gassector houdt grootschalige offshore-oefening

Nederlandse olie- en gasproducenten, verenigd in NOGEPA, en de Nederlandse overheid houden op donderdag 2 oktober aanstaande een gezamenlijke offshore calamiteitenoefening. De calamiteit die wordt geoefend, doet zich voor op een productieplatform van Total E&P Nederland op het Nederlandse deel van het continentale plat van de Noordzee. Naast Total E&P Nederland hebben de Kustwacht, de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, de gemeente Den Helder, de Koninklijke Marine, Staatstoezicht op de Mijnen en Rijkswaterstaat een actieve rol in deze oefening.

De oefening wordt opgebouwd rond een scenario waarin tijdens werkzaamheden op één van de productieplatforms van Total E&P Nederland in de Noordzee iets misgaat.Vanwege dit incident worden alle mensen aan boord van de offshore installatie met een boot geëvacueerd en aan land gebracht. Het aanlanden van mensen op het Marineterrein in Den Helder wordt fysiek nagespeeld.
Het doel van de oefening is onder meer om als industrie en overheid gezamenlijk dit soort calamiteiten te lijf te gaan en een adequate afstemming op elkaars taken en verantwoordelijkheden in de praktijk te brengen. De olie- en gassector houdt jaarlijks oefeningen om na te gaan of de in de wetgeving vastgelegde procedures adequaat worden gevolgd en, in een gesimuleerde omgeving, ook werken.

Meer… NOGEPA