Onderzoek naar toekomst gezinsbedrijf in de binnenvaart

Kantoor Binnenvaart en het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart, de brancheorganisaties in de binnenvaart hebben opdracht gegeven tot een onderzoek naar de toekomst van het gezinsbedrijf. Het onderzoek wordt gesteund door de welzijnsorganisaties AMVV en KSCC. Doel van het onderzoek, dat wordt uitgevoerd door drs. Angelique Hubens van AHA Data, is vooral kansen en bedreigingen van het gezinsbedrijf in beeld te krijgen.


In diverse publicaties, waaronder een van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart, worden de laatste tijd vraagtekens gezet bij de toekomst van het gezinsbedrijf in de binnenvaart. Naar onze mening gaat men dan voorbij aan de overlevingskracht van het gezinsbedrijf als een van de pijlers van de bedrijfstak. Aan de andere kant echter lijken bepaalde ontwikkelingen het voortbestaan van het gezinsbedrijf in de huidige vorm juist te bedreigen. Daarom is het nu een goed moment om te onderzoeken wat de werkelijke positie is van het gezinsbedrijf en vooral wat het toekomstperspectief daarvan is. Doel hiervan is ook om te sonderen waar de organisaties en de overheid steun kunnen bieden of knelpunten wegnemen.


De organisaties hebben AHA Data een onderzoeksvoorstel gevraagd. Dat voorstel heeft inmiddels zijn definitieve vorm gekregen; het onderzoek start volgende week. Het voorstel is in nauw overleg met de doelgroep tot stand gekomen, maar zal geheel onafhankelijk worden uitgevoerd. Gedurende het onderzoek en bij de verwerking van de resultaten zal op verzoek van het onderzoeksbureau een aantal ondernemers uit de doelgroep fungeren als klankbord.

Bron: CBRB, 25-06-2003;