Young Professional Hub

Onderzoek: wat willen millenials?

Millenials. De groep die de toekomst van de sector verder vorm gaat geven. Voor veel bedrijven een gewilde groep, maar tegelijkertijd ook een lastige groep om te bereiken. Hun behoeften zijn anders dan de behoeften van eerdere generaties. Maar is dit wil echt zo en wat zijn dan hun behoeften? Wij vroegen het de millenials zelf!

Young Professional Hub

Krapte op de arbeidsmarkt

Koppen als ‘Aantal openstaande vacatures klimt weer naar recordniveau’, ‘Werkloosheid daalt niet meer’, ‘Dringend mensen nodig voor technische sector’, passeren de laatste maanden de verschillende media. Het is duidelijk: er is krapte op de arbeidsmarkt. Sterker nog, het lijkt verder toe te nemen. Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) lig het werkeloosheidspercentage op dit moment op 3,7%. De arbeidsmarkt verschuift van een werkgeversmarkt naar een werknemersmarkt, waarbij de werknemers het steeds meer voor het zeggen hebben.

De werkzoekende is dus ‘koning’. Dit betekent uitdagende tijden voor de werkgevers. Zij moeten de talenten aan weten te trekken om hun vacatures te kunnen opvullen en daarnaast hun huidige werknemers binnen te houden. En dit blijkt soms lastiger dan gedacht. Vooral de groep millenials (Generatie Y), geboren tussen 1980 en 1995, blijkt een uitdaging. Terwijl dit een erg belangrijke groep is en wordt. In 2020 bestaat namelijk meer dan een derde van de wereldwijde beroepsbevolking uit millenials. Deze groep zal dus ook in hoge mate aanwezig zijn in de maritieme, offshore en energie sector en de toekomst van de sector verder vormgeven.

Wat wil de millenial?

De behoefte van deze millenial blijkt anders te zijn vergeleken met eerdere generaties. “Deze generatie heeft andere behoeften en kijkt anders naar zaken dan voorgaande generaties”, vertelde Jan Willem van Hoogstraten, Managing Director bij Energie Beheer Nederland (EBN) ons in de vorige editie van Career Update. “Het is niet dat deze generatie minder passie en ambities heeft, alleen de manier waarop zij hier invulling aan geeft is anders. Het is belangrijk dat werkgevers hier meer aan aandacht aan besteden, om zo de jonge generatie aan je te binden.”

Wat is dan de behoefte van deze generatie? Dit vroegen Navingo Career in samenwerking met EBN zich af. Zij legden stellingen voor aan verschillende millenials, bestaande uit studenten en young professionals op de Young Professional Hub tijdens Offshore Energy Exhibition & Conference 2018 afgelopen oktober. Een hub speciaal ingericht voor young professionals en hun carrière.

Duurzaamheid

De eerste stelling stond in het teken van duurzaamheid. Duurzaam bezig zijn speelt in de samenleving een steeds belangrijker rol en vooral onder jongere generaties. Ook in de zoektocht naar een nieuwe carrière of volgende carrièrestap wordt steeds vaker gekeken naar hoe duurzaam een bedrijf is. Door de young professionals op de hub werd dit beaamd. “Ik kan het waarderen als een bedrijf bewust bezig is met het thema duurzaamheid”, aldus een van de aanwezige. “Daarnaast vind ik het belangrijk om mee te kunnen denken over duurzame initiatieven. Dit kan iets kleins zijn als er bijvoorbeeld voor zorgen dat er minder energie wordt verbruikt op de afdeling. Ook kan je flexibeler om gaan met de werkplek. Door meer thuis te werken, is er minder uitstoot van CO2.” Een andere young professional op de hub voegt toe: “Door young professionals al in een vroeg stadium te betrekken bij duurzaamheid thema’s, zal er in de toekomst meer draagkracht zijn voor deze initiatieven.”

Ook werd de millenials gevraagd naar hun carrièreperspectief in een uitdagende Nederlandse olie- en gasindustrie. Wat blijkt is dat zij zeker positief zijn over hun carrièreperspectief in de Nederlandse olie- en gasindustrie, maar wel vaker op zoek gaan naar bedrijven die ook initiatieven hebben buiten de olie en gas, of die dit aan het ontwikkelen zijn.

Fulltime werken

Een andere stelling die voor werd gelegd was: “Je moet fulltime werken als je grote carrièrestappen wilt maken.” Een van de young professionals vroeg zich af wat carrière maken eigenlijk betekent. “Het kan zijn dat jouw ambities ook behaald kunnen worden met parttime werken of dat je gelukkig wordt van parttime werken en dat je daarom hiervoor kiest.” Het is dus afhankelijk van wat carrière maken voor jou betekent. Daarnaast kwam naar voren dat het tijdig reageren buiten werktijd om op urgente kwesties belangrijker is dan full time werken. “Vooral de balans tussen werk en privéleven moet goed zijn.”

Soft skills

“Zachte vaardigheden zijn belangrijker dan technische kennis; wat is de sleutel tot een succesvolle werkomgeving?”, werd ook aan de millenials gevraagd. Hieruit blijkt dat het ontwikkelen van deze kwaliteiten zeker meer naar voren moeten komen. “Ik heb een echte technische studie gedaan. Toen het tijd werd om te solliciteren, bleek dat ik het lastig vond om mijzelf te presenteren en te verkopen. Door mij goed voor te bereiden, te oefenen om lastige vragen te beantwoorden en met een coach te praten, werd dat steeds makkelijker”, legt een young professional uit. Een ander voegt toe: “Vanuit de opleiding wordt hier niet genoeg aandacht aan besteed.

Je leert wel in groepjes werken maar echt leiderschapskwaliteiten ontwikkelen op een technische opleiding gebeurd meestal niet. Bij bedrijven word je vaak in het diepe gegooid. Hier leer je natuurlijk ook weer van, maar het ontwikkelen van deze kwaliteiten zou meer en eerder naar voren moeten komen.”

Doelen en verantwoordelijkheden

Tot slot werd de young professionals gevraagd of zij carrièredoelen op korte en lange termijn vaststellen voor zichzelf en of ze dit regelmatig evalueren, want ideeën en gedachten genoeg. Toch blijken ze hier niet geregeld mee bezig te zijn. “Alleen tijdens het jaarlijkse functioneringsgesprek.” Wel willen ze graag bij een bedrijf werken waar je hierover met een persoonlijke coach kan praten, zodat doelen beter kunnen worden afgestemd.

Deze verantwoordelijkheid ligt niet alleen bij de bedrijven, vindt Van Hoogstraten. “Young professionals zijn, misschien nog wel meer dan vroeger, verantwoordelijk voor hun eigen ontwikkelingen carrièremogelijkheden. Een belangrijk onderdeel hierbinnen is dat je als young professional weet wat je wilt. Waar raak je enthousiast van? Wat wil je niet? Wat wil je over 15 jaar bereikt hebben? En welke stappen zijn ervoor nodig om dat te bereiken”, benoemt Van Hoogstraten. “Deel deze ideeën met je werkgever en bedenk hoe jullie dit samen kunnen bereiken.”

Een goed idee!

“Wat ik merk, is dat bedrijven zich voornamelijk promoten op universiteiten. Bedrijven kunnen hun bekendheid vergroten door ook evenementen te plannen voor leerlingen van middelbare scholen en basisscholen. Op deze manier worden jongeren al op jonge leeftijd geënthousiasmeerd. Dit kan weer invloed hebben op de studiekeuze van studenten.”

Young Professional

“Om een organisatie aantrekkelijker te maken voor jongeren is het belangrijk om nieuwe technologieën te introduceren, meer brainstorm-sessies te organiseren met pas afgestudeerden of studenten om zo tot nieuwe ideeën te komen. Tot slot kan een bedrijf zich aantrekkelijker profileren door speciale cursussen aan te bieden of jongeren te trainen richting meer duurzame kwesties.”

Studente aan de TU Delft

“Millenials hebben onrealistische verwachtingen, daarom hebben ze de neiging om de lat relatief hoog te leggen voor zichzelf. Het is voor een organisatie daarom belangrijk om een ‘falen is oké, tenminste als je ervan leert’ mentaliteit te hebben. Het maakt niet uit welk project, ontwikkeling of innovatie ze worden belast. Laat ze de lat hoog leggen, maar verwacht dat ze zullen falen. Wie weet bereiken ze de limiet en creëren ze een ‘game changer’ voor u en de organisatie.”

Commercieel medewerker bij Port of Rotterdam

“Een bedrijf zou een werknemer de flexibiliteit moeten bieden om op elke plek en elk moment te kunnen werken, wat bij de werknemer past. Door bijvoorbeeld thuis te werken, is er minder uitstoot van CO2.”

Production Engineer bij Boskalis

“Creëer betrokkenheid door young professionals de ruimte te bieden om hun eigen ideeën en businessplannen te ontwikkelen. Plan per week of per twee weken een dag in om na te denken over een meer duurzame toekomst voor het bedrijf. Steun deze ideeën.”

Student aan de TU Delft

“Organisaties zouden een formele ruimte moeten inrichten die periodiek managers verbindt met young professionals die werkzaam zijn binnen de organisatie. In deze ruimte kunnen managers en young professionals nieuwe ideeën presenteren en bespreken en eventueel door ontwikkelen naar een nieuw project. Dit kan weer worden gekoppeld aan huidige functies, zodat young professionals het gevoel hebben dat zij een belangrijke rol spelen en een positieve impact hebben op het bedrijf. Dit zal de young professionals motiveren om henzelf uit te dagen om het project tot een goed einde te brengen. Als deze projecten zijn gerealiseerd, kunnen er weer nieuwe ideeën komen. Dit creëert een dynamische carrière dat jong talenten aan kan trekken.”

Stagiair bij CO2-Net B.V.

“Verbeter de duurzaamheid binnen een bedrijf, zoals elektrische auto’s. Zorg daarnaast voor een goede balans tussen werk en privé. En maak tot slot gebruik van Big Data.”

Project Engineer bij Van Oord Offshore BV

“Speciale dagen organiseren waarbij individuele personen die oprecht geïnteresseerd zijn in een bepaalde afdeling binnen een bedrijf een dag samen laten werken met een medewerker van de desbetreffende afdeling. Zo krijgt de kandidaat een beter beeld van de echte activiteiten in plaats van een ‘inhouse’ dag. Bovendien kan de medewerker dan zien, wellicht beter dan tijdens een sollicitatiegesprek, of een kandidaat geschikt is voor een bepaalde functie of binnen een team.”

Business developer bij StoredEnergy

Goed idee?

Wat verwacht jij van je manager, college of de industrie? Wellicht heb jij ook een idee dat je als persoon of professional verder kan helpen ontwikkelen, een idee waardoor je langer bij een bedrijf zou willen werken? Of vind je misschien iets ouderwets en zou je het helemaal anders aanpakken als jij het voor het zeggen had? Deel het!