Ontluchtingskappen uitkomst overleg Nederlandse en Engelse overheid

Hierbij informeren wij u over de uitkomsten van het overleg dat de Nederlandse overheid met de Engelse overheid op 20 november 2013 heeft gevoerd betreffende ontluchtingskappen. De belangrijkste conclusie is dat de kou uit de lucht is en dat de Engels overheid (MCA, inspectie) een meer realistische koers vaart. Wel controleert de MCA tijden havenstaatcontroles gericht op de goede werking van de kappen. Op termijn kunnen de afspraken tussen de overheden mogelijk wel leiden tot het moeten vervangen van bepaalde typen kappen door kappen die wel voldoen aan een zwaardere nog te ontwikkelen testprocedure.

Samenvatting
Anders dan eerst aangekondigd zal de Engelse kustwacht (UK MCA) tijdens havenstaatinspecties voorlopig geen Nederlandse schepen in Engelse havens aanhouden, louter op grond van de Nederlandse interpretatie dat ontluchtingskappen als waterdicht beschouwd kunnen worden. De nadrukkelijke voorwaarde is wel dat de reders extra maatregelen nemen om de goede werking van de ontluchtingskappen te allen tijden te waarborgen. Een andere voorwaarde is dat de Nederlandse overheid een nieuwe testprocedu zal ontwikkelen waarmee de waterdichtheid van een ontluchtingskap aantoonbaar gemaakt kan worden.

Overleg Nederlandse en Engelse overheden
Op 2 oktober 2013 heeft het eerste overleg tussen de Nederlandse en Engelse overheid plaatsgevonden. De uitkomst van dit overleg was zorgwekkend, evenals de oorspronkelijke standpunten van de Nederlandse overheid. U bent hier eerder over geïnformeerd.

Meer… KVNR