Ontwikkelingen in de komende jaren

LNG bunkerenPortOfRotterdamVanaf1juli2014

De haven van Rotterdam is met zijn 150.000 banen en bijdrage van 3,3% aan het BBP van groot belang voor de regionale en nationale economie. De haven heeft zich de afgelopen decennia sterk ontwikkeld op het gebied van met name olie(producten), raffinage, chemie, droge bulk en containers. Deze sectoren blijven de komende decennia de belangrijkste pijlers onder de haven, maar vernieuwing en verbreding zorgen ervoor dat de haven ook op lange termijn zijn wezenlijke bijdrage aan de welvaart blijft leveren. Het Havenbedrijf zet daarom in op een breed spectrum van projecten om de bestaande sectoren te versterken en tegelijkertijd ruimte te bieden aan nieuwe activiteiten.

In de sector nat massagoed, raffinage en chemie werkt het Havenbedrijf hard aan de realisatie van een LNG breakbulk terminal, de ontwikkeling van Rotterdam als hub voor ruwe olie, de realisatie van een grootschalige pilot voor CO2-afvang en -opslag (CCS), de ontwikkeling van een biobased chemical cluster op Maasvlakte 2 en het versterken van het chemie-cluster door invulling van de ‘ontbrekende’ schakels en ontwikkeling van multi-user pijpleidingen. Daarnaast investeert het Havenbedrijf in nieuwe nautische infrastructuur bij bestaande klanten, verdieping van vaarwegen en havenbekkens ten behoeve van een betere nautische bereikbaarheid van haventerreinen, en de aanleg van nieuwe voorzieningen voor boord/ boord overslag op Maasvlakte 2. Door het ontwikkelen en bouwen van een gezamenlijke energie-infrastructuur voor warmte, stoom en CO2 (Deltaplan Energie Infrastructuur) wil het Havenbedrijf een substantiële verhoging van de energie-efficiency in het havengebied bereiken.

Meer… Port of Rotterdam 

Related news

List of related news articles