“Ontwikkelingen Windenergie op Zee op schema”

Een mijlpaal noemt René Moor van het ministerie van Economische Zaken (EZ) het: “De Wet windenergie op zee is zojuist door de Tweede Kamer goedgekeurd en gaat nu door naar de Eerste Kamer. Naar verwachting treedt de wet op 1 juli in werking en kunnen we de voorbereidingen afronden voor de tender die aan het eind van het jaar opent.”

Wet windenergie op zee
Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer heeft eind maart de nieuwe Wet windenergie op zee (WOZ) aangenomen. René Moor, programmaverantwoordelijke voor windenergie op zee bij het ministerie van EZ, is positief over deze bijdrage van de overheid aan de energietransitie: “Een mijlpaal. Voor het bereiken van de doelen van het Energieakkoord is WOZ cruciaal.”

Voorbereidingen
“We zijn al een jaar bezig met het voorbereiden van de eerste tender in het gebied ‘Borssele’ dat zo’n 22 km uit de Zeeuwse kust ligt. Dat gebied is onderverdeeld in 4 kavels die we gaan tenderen. Per kavel onderzoeken we onder meer de bodem en de windsnelheid en zorgen we ervoor dat de ruimtelijke ordeningsprocedures op tijd en met een goede afweging van belangen worden doorlopen,” verduidelijkt Moor.

Kavelbesluiten
“Uiteindelijk nemen we zogeheten ‘kavelbesluiten’ met daarin de voorwaarden waarbinnen een windpark in het kavel op zee gebouwd mag worden. Ook publiceren we alle onderzoeksgegevens over de bodem en de windsnelheid. Dat is belangrijk voor de ontwikkelaars die met deze gegevens precies weten waar ze aan toe zijn als ze een bieding doen in de tender. De laagste bieding, dus degene die de minste subsidie SDE vraagt, wint de tender en mag het windpark bouwen.”

Buitenland positief
Moor was spreker op de internationale conferentie over offshore windenergie die in maart in Kopenhagen is gehouden. “Een belangrijke meeting met veel landen rondom de Noordzee en bedrijven van over de hele wereld die zich met WOZ bezighouden. De aanpak van de Nederlandse overheid kreeg veel lof. Voor de bedrijven uit Nederland die aanwezig waren in het ‘Holland paviljoen’ was veel belangstelling.”

Op schema
Vanuit de conferentie in Denemarken zijn nieuwe samenwerkingsverbanden in gang gezet tussen de overheden. “Om van elkaars manier om WOZ verder te stimuleren te leren, de nodige ecologische maatregelen af te stemmen en kosten te besparen. We zijn er echter nog lang niet,” besluit Moor. “Ook moet de nieuwe Elektriciteits- en gaswet (STROOM) bijvoorbeeld nog worden aangenomen. Zodat staatsbedrijf Tennet vanaf 1 januari 2016 verantwoordelijk is voor het aan land brengen en verder transporteren van de gewonnen windenergie. Maar het is hoopgevend dat we nog steeds goed op schema liggen.”

Meer… RVO