Opleidingscentrum voor offshore energie geopend in Delft

De voormalige universiteitsbibliotheek van de TU Delft is op 14 april heropend als opleidings- en ontmoetingscentrum voor de offshore energie-industrie. 100 jaar geleden werd deze eerste wetenschappelijk bibliotheek geopend. Het nieuwe centrum heet DOB-Academy.

DOB-Academy biedt (maatwerk) trainingen, workshops en symposia voor en door de offshore energie-industrie, van introductie- tot expertniveau. Daarnaast is het kennisinstituut een platform voor ontmoeting, onderzoek en innovatie. De oprichters van DOB-Academy willen de wereld slimmer en duurzamer maken door mensen en kennis met elkaar te verbinden: Empowering Engineering Excellence.

De offshore energie-industrie kenmerkt zich door grote, complexe projecten die vragen om samenwerking en innovatie. Zowel het werken op extreme diepte in de olie- en gassector (tot wel 3.000 meter), als de maatvoering in offshore wind (duizenden windturbines ter hoogte van de Euromast), vereisen dat experts en nieuwkomers de handen ineenslaan. “Nederland heeft een industrie die op al deze gebieden leidend is. DOB-Academy helpt deze voorsprong vast te houden en te versterken”, zegt DOB-initiatiefnemer Jan van der Tempel.

Met de huidige lage olieprijs is er grote druk op de industrie om met efficiëntere oplossingen te komen. Zo ook bij wind op zee, dat over een aantal jaar zonder subsidie zal moeten kunnen. Jan Meek van Heerema: “De uitwisseling van ervaringen tussen offshore wind en offshore olie en gas zal helpen de kosteneffectiviteit te verbeteren.”

Kennisdeling
“Veel kennis zit nog besloten bij bedrijven en wordt niet gedeeld met elkaar. Terwijl we voor een enorme uitdaging staan: niet alleen qua verwachte groei, maar ook omdat offshore wind ten minste 40 procent goedkoper moet worden. De industrie zal dus nog slimmer, creatiever en effectiever moeten werken”, zegt Van der Tempel. De Oude Bibliotheek wil de kennis en ervaringen binnen de industrie ontsluiten en delen, en ontmoeting faciliteren en stimuleren. Met als doel innovatie, samenwerking en onderzoek in de industrie bevorderen.

David Molenaar van Siemens Nederland: “Nu het uitvoeren van het Energieakkoord in volle gang is, staan we als industrie voor de uitdaging om voldoende gekwalificeerd personeel te rekruteren. Daarbij neemt opleiding een centrale rol, niet alleen in het middelbaar en hoger onderwijs, maar zeker ook de om- en bijscholing van professionals uit andere vakgebieden.”

De TU-bibliotheek leverde decennialang een belangrijke bijdrage aan de opbouw en het toegankelijk maken van technische en wetenschappelijke kennis in Nederland. Na de verhuizing in 1997 van de bibliotheek naar de campus, stond het pand lange tijd leeg. In 2015 volgde een grootschalige renovatie en werd het verwaarloosde pand in al zijn grandeur hersteld. Ter gelegenheid van de eeuwviering van De Oude Bibliotheek, verschijnt donderdag het boek ‘De Oude Bibliotheek; 1915-2015’.