Opnieuw baggeren voor Onderzeedienstkade

Vanaf 14 april a.s. gaat de hopperzuiger Zeezand Express vier weken lang in volcontinudienst baggerwerk verrichten voor de damwand van de Onderzeedienstkade. De renovatie van de Onderzeedienstkade kwam eerder dit jaar stil te liggen toen na het slaan van de nieuwe damwand bleek dat een deel ervan instabiel was. Nader onderzoek toonde aan dat een zachte sliblaag hiervoor verantwoordelijk was. Wanneer het slib is weggebaggerd, wordt ter stabilisatie een zandberm aangebracht.

Voordat aan dit baggerwerk kon worden begonnen, moest hoofdaannemer Ballast Nedam Infra Noord West eerst verankering aanbrengen in de nieuwe damwand. Die klus is nu bijna geklaard.

Aangezien de renovatie van de Onderzeedienstkade voor de in augustus 2008 te houden Tall Ships’ Races 2008 nog niet zal zijn afgerond, zullen tegen die tijd tijdelijke voorzieningen worden getroffen. De tallships kunnen dan gewoon aan de kade afmeren.

De renovatie van de aangrenzende Multipurposekade (voorheen Visserijkade) verloopt volgens plan. Dit deel van het herinrichtingsproject Zeehaven Den Helder wordt wel op de afgesproken tijd opgeleverd.
De renovatie van de Onderzeedienstkade en Visserijkade maakt deel uit van het project Herinrichting Rijkszeehaven Den Helder. De gemeente Den Helder en de provincie Noord-Holland financieren dit project gezamenlijk.

(photo PAS Publicaties)

Bron: Gemeente Den Helder, 15-04-2008;