Opnieuw sterk jaar voor Amsterdamse haven

Het resultaat van Havenbedrijf Amsterdam NV is in 2019 uitgekomen op 61,4 miljoen euro. De opbrengsten namen in 2019 toe met 12 miljoen euro (7,6 procent) naar 169,4 miljoen euro. Bij de publicatie vandaag van het jaarverslag 2019 laat Port of Amsterdam opnieuw een solide resultaat zien.

Port of Amsterdam
Port of Amsterdam
Foto, Port of Amsterdam.

Koen Overtoom, CEO Port of Amsterdam: “Als vierde haven van Noordwest-Europa blijven wij een toonaangevende speler in de wereld van transport, logistiek en energie. 2019 is voor de haven en voor ons bedrijf een sterk jaar geweest. Er is meer overgeslagen dan ooit tevoren, wat zich heeft vertaald in een goed bedrijfsresultaat. We zijn daarmee een duurzame deelneming voor de stad, die aantoonbaar waarde toevoegt. Niet alleen door een positief nettoresultaat, maar ook door een steeds grotere bijdrage aan het duurzaam functioneren van de stad en aan werkgelegenheid voor de inwoners van de metropoolregio.”

Nieuwe records

De hoogste bijdrage aan de opbrengsten komen voort uit de havengelden van 61,6 miljoen euro en de contractinkomsten (huur en erfpacht) van 90 miljoen euro. De contractinkomsten stegen met 6,1 procent door onder andere uitgifte van ruim 20 hectare aan nieuwe terreinen. De inkomsten uit zeehavengelden groeiden met 7,6 procent. Dit is voornamelijk veroorzaakt door een stijging van 6 procent in de overslag.

Groei in duurzaamheid

Ook op het gebied van duurzaamheid zijn goede resultaten behaald. In 2019 ontving 31 procent van de schepen die onze haven bezochten, een Environmental Ship Index korting (ESI) ten opzichte van 27 procent van de schepen in 2018. ESI is een internationale maatstaf voor de uitstoot van zeeschepen. Schepen die hoog scoren op de Environmental Ship Index (ESI) krijgen korting op het reeds betaalde zeehavengeld. Deze schepen veroorzaken minder luchtverontreiniging doordat ze minder uitstoten. Bovendien is het aantal vierkante meters zonnepanelen in het Westelijk Havengebied in 2019 bijna verdubbeld naar ruim 91.000. Met deze resultaten maken we stappen naar een schonere haven.

Omzet zeehavengelden

De totale opbrengsten uit zeehavengelden nam in 2019 met 4,4 miljoen euro toe naar 61,6 miljoen euro bij een daling van de zeehavengelden voor zeecruiseschepen met 1 miljoen euro, als gevolg van verhoging van de toeristenbelasting. Hierdoor is het aantal bezoeken van zeecruiseschepen aan Amsterdam sterk afgenomen van 180 in 2018 naar 117 in 2019.

Extra voorziening

Het resultaat van 61,4 miljoen euro in 2019 is ruim 10 procent lager dan in 2018. Deze daling is voornamelijk het gevolg van een toevoeging van 6,2 miljoen euro aan de voorziening voor de sanering van haventerreinen, die het gevolg is van wijzigingen in schatting van omvang en kosten van toekomstige saneringen. Hiervan heeft 4,7 miljoen euro betrekking op het transformatiegebied Haven-Stad en 1,5 miljoen euro op terreinen buiten dit gebied. Verder is een bijdrage gedaan van 1,1 miljoen euro aan de aanleg van een busbaan in de wijk Houthaven.

Investeringen

Port of Amsterdam deed in 2019 belangrijke investeringen voor voortgaande ontwikkeling van de haven. In haveninfrastructuur is ruim 47 miljoen geïnvesteerd. Zo is grond aangekocht en een kade aangelegd bij Hoogtij (19,7 miljoen euro), is 9 miljoen geïnvesteerd in de verlenging van de zogeheten Vingerpier in de Afrikahaven en is de scheepswerf Holland Jachtbouw (6,6 miljoen euro) aangekocht, Ook werden belangrijke investeringen gedaan in zonnepanelen en de ombouw naar stadsverwarming bij Koopman Car Terminal en in IT-infrastructuur, zowel ten behoeve van de dienstverlening aan klanten als van de eigen organisatie, waaronder een transitie naar de cloud.

Verwachting

Door de coronacrisis en de maatregelen om verspreiding van het coronavirus te bestrijden, leven we in tijden met onzekere economische perspectieven. Dit zal naar verwachting invloed hebben op de resultaten van Port of Amsterdam over 2020. De effecten van de coronacrisis die van impact zijn op het havenbedrijf worden op dit moment inzichtelijk gemaakt. De haven en veel van de bedrijven die daar zijn gevestigd, zijn onderdeel van vitale processen en als zodanig door de overheid gekwalificeerd als onderdelen van de Nederlandse vitale infrastructuur. Als Port of Amsterdam is onze inspanning daarom sterk gericht op het draaiende houden van de haven en het ondersteunen van de havenbedrijven daar waar mogelijk.

Ga voor meer informatie over de behaalde resultaten naar https://jaarverslag.portofamsterdam.com/.