Overeenkomst gratis afgifte schoon plastic scheepsafval

Vanaf 1 januari 2016 kunnen zeeschepen in de havens van Rotterdam Rijnmond en het Noorzeekanaalgebied gratis en onbeperkt plastic scheepsafval afgeven. Het afval moet gescheiden en schoon worden aangeleverd. De havenbedrijven van Rotterdam en Amsterdam zijn dat overeengekomen met de afvalinzamelaars in de havens.

De actie valt onder de Green Deal Scheepsafvalketen die minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu op 10 september 2014 met de sector sloot. Deelnemers aan de Green Deal zijn het Havenbedrijf Rotterdam, Havenbedrijf Amsterdam, Zeeland Seaports, Groningen Seaports, Port of Den Helder, NVVS (scheepsleveranciers), KVNR (reders), scheepsafvalinzamelaars, ILT en Stichting De Noordzee.

Geen kostenpost
Minister Schultz is verheugd dat de Green Deal vruchten afwerpt. “Dit is een mooie stap richting het verminderen van plastic afval op zee. Plastic afval is geen kostenpost meer, maar kan gratis worden afgegeven en zal steeds meer als grondstof worden ingezet in de recyclingindustrie.”

Recycling
De Green Deal is ruim een jaar in werking en de gescheiden inzameling van plastic scheepsafval groeit gestaag. In nieuwe en te verlengen vergunningen van afvalinzamelaars zijn extra kwaliteitseisen doorgevoerd voor inzameling van plastic, nasortering en recycling. Nederlandse en Vlaamse havens zijn daarnaast een gemeenschappelijk financieringssysteem voor de afvalinzameling overeengekomen. Ook stuurt Nederland bij de Europese Commissie aan op een herziening van de richtlijn over de zogenoemde ‘havenontvangstvoorzieningen’.

Green Deal
In de Green Deal werden in 2014 onder meer afspraken gemaakt over afvalpreventie bij de bevoorrading van schepen, afvalinspecties, gescheiden afgifte en het harmoniseren van de procedures in de havens.

Meer… Port of Rotterdam