Overheid steunt innovatie zeescheepvaart

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat stelt 10 miljoen euro beschikbaar voor innovatie in de zeescheepvaart.

Bron: Nieuwsblad Transport, 16-07-2007;