Pilootoperatie Watertruck: een innovatie in het transport over de waterweg

De Haven van Brussel, haar voogdijminister mevrouw Brigitte Grouwels, en het Vlaams Instituut voor Mobiliteit (VIM – Vlaams Instituut voor de Mobiliteit) hebben vandaag de resultaten voorgesteld van de pilootoperatie die in het kader van het INTERREG-project « Watertruck » gevoerd werd en bedoeld was om slib, afkomstig van het zuiveringsstation Noord, Aquiris, over de waterweg af te voeren.

De resultaten van deze operatie zijn zeer positief en tonen aan dat dit type transport over de waterweg, op een duurzame wijze, kan ingezet worden.

Deze pilootoperatie behelst een investering van 40.000 €, waarvan de helft gefinancierd wordt door Europese fondsen uit het programma INTERREG IVb. Voor deze test moest het slib afkomstig van het zuiveringsstation naar de containerterminal van de haven van Brussel overgebracht worden om het daar dan over te laden in duwbakken. Deze duwbakken zijn van daaruit naar Luik vertrokken waar het slib in het productieproces van cement gebruikt wordt.

Om van dit transport over de waterweg een duurzaam transport te maken zijn investeringen nodig teneinde het inladen van het slib vlakbij het zuiveringsstation, dat langs het kanaal niet ver van de Budabrug gevestigd is, toe te laten. De kanaaloever zal op deze plek heringericht moeten worden evenals een infrastructuur die het laden op duwbakken toelaat. De verschillende partners betrokken bij deze pilootoperatie zullen de koppen bijeen steken om een conventie betreffende de modaliteiten van deze investering af te sluiten.

Op dit ogenblik worden er jaarlijks zowat 20.000 ton slib over de weg afgevoerd. Wanneer dit transport stelselmatig over de waterweg zou kunnen gebeuren, zouden er zowat 2.000 vrachtwagenritten vermeden kunnen worden: dat is 300 ton CO2 en levert een besparing op van 70.000 € aan externe onkosten.

Philippe Matthis, adjunct-directeur-generaal van de Haven van Brussel verklaarde ter gelegenheid van de presentatie van de resultaten van het pilootproject: « Het succes van deze test, die de deelname van de Haven van Brussel in het project Watertruck uitmaakt, toont aan – voor zover dat nodig is – dat de modal shift van wegverkeer naar de waterweg, niet alleen beter is voor het leefmilieu maar ook economisch leefbaar. De doelstelling van de Haven van Brussel en van alle partners, is een duurzame ontplooiing van slibtransport over de waterweg mogelijk te maken. Wij zullen dus in samenspraak met Aquiris en met vervoerder Sede, evalueren welke infrastructuur nodig is om deze overslag te kunnen doen. »

Brussels minister van de Haven van Brussel, Brigitte Grouwels: « Het Brussels Gewest moet voortdurend de uitdagingen opzoeken en aangaan om voor bewoners en bezoekers een duurzaam, innoverend en positief gewest te creëren. Door gedurfde proefprojecten en intergewestelijke samenwerkingsverbanden zoals deze tonen we dat we de verschillende mogelijkheden onderzoeken en benutten. Ook wat betreft onze afvalverwerking moeten we vragen blijven stellen. Met dit project kan het kanaal beter benut worden. Bovendien zorgt dat voor de nodige ademruimte op onze wegen. »

Koen Valgaeren van het VIM verwoordde het zo: « Hoe meer de bekendheid van Watertruck toeneemt, hoe meer het de belangstelling van de industrie zal wekken. Momenteel zijn wij nieuwe testvaarten aan het voorbereiden, waaronder ook een transnationale».

Nicolas de Hepcée, CEO van SEDE Benelux: « De bakken op het water kunnen als tijdelijke opslagruimte dienst doen, wat onze capaciteit verhoogt en de doorstroming verbetert. Daarnaast vermindert het aantal transportbewegingen aanzienlijk. Om het systeem rendabel te maken moeten we de kade-infrastructuur aanpassen zodat er rechtstreeks vanuit het afvalverwerkingsbedrijf in de duwbakken gestort kan worden. Dit vergt een investering maar er zit zeker economisch potentieel in.»

Hilde Crevits, Vlaams minister van mobiliteit: «1 Watertruck transport met 2 duwbakken van 250 ton vervangt 30 vrachtwagens. Als we dit systeem kunnen implementeren bij meerdere afvalverwerkingsbedrijven, kunnen we vanuit Brussel gekoppelde konvooien met glas, zout, grondverzet, huisvuil enz. transporteren. Dit zal een gunstige impact hebben op de transportprijs. Bovendien zal dit de ontsluiting van onze hoofdstad verbeteren en zal het meer zuurstof geven voor de rand rond Brussel. »

Meer… Watertruck