Plan voor attractiepark Lelystad rond zeehistorie

In Lelystad zijn plannen in voorbereiding voor een attractiepark rondom de Nederlandse zeevaart, de strijd met de zee en de inpoldering. Dit erfgoedpark Batavialand is een initiatief van drie erfgoedorganisaties, de provincie Flevoland en de gemeente Lelystad.

De komende zes maanden voert dit consortium een haalbaarheidsonderzoek uit. De instellingen hebben, zo stellen ze, de collecties, kennis en ervaring om in de polder het grote, natte, Nederlandse verhaal te vertellen. ‘Hoe de zee ons land vormde en voorspoed bracht, maar ook rampen en hoe wij het water wegpompten en nieuw land vonden. Heel Nederland is door mensenhand gevormd’, aldus het consortium.

Meer… Vastgoedmarkt