Plan voor efficiëntere Kustwacht

 DEN HAAG – Na vele jaren van vergeefse pogingen lijkt politiek Den Haag het erover  eens dat de Kustwacht een daadkrachtiger organisatie moet worden. Het kabinet wil eind maart een aantal concrete maatregelen aankondigen waardoor het samenwerkingsverband van zes ministeries en negen uitvoeringsorganisaties efficiënter te werk kan gaan. ,,Er wordt nu te veel tijd verspild door afstemming tussen die afzonderlijke organisaties”, vindt CDA-Kamerlid E. van Lith. Ook staatssecretaris Schultz (Verkeer en Waterstaat) vindt dat de Kustwacht efficiënter en effectiever kan opereren. Volgens de plannen moet de ‘aansturing’ van de Kustwacht in de toekomst in één hand komen.


 

Bron: Haarlems Dagblad, 30-01-2004;