Projecten van Jan De Nul in het hoge noorden en diepe zuiden

Meer dan 6000 werknemers in meer dan 70 landen: Jan De Nul Group pakt er graag mee uit. Veel projecten spreken tot de verbeelding, omdat ze omvangrijk zijn of omdat ze de werknemers op zeer exotische plaatsen brengen. Twee projecten sprongen in 2018 in het oog: op 15.500 kilometer van elkaar, in het hoge noorden en in het diepe zuiden, waren werknemers en schepen van Jan De Nul aan het werk voor de verdieping van de havens van Ushuaia en Oulu.

Argentina - Ushuaia - TSHD Vitus Bering Foto Jan De Nul

De TSHD ‘Vitus’Bering’ in
Ushuaia in het Argentijnse Vuurland, de meest zuidelijke stad van de wereld. Foto, Jan De Nul.

In de zuidelijkste haven van Argentinië stond de sleephopperzuiger Vitus Bering van Jan De Nul in voor de verdieping van het havenbassin om er grotere cruiseschepen te kunnen ontvangen.

De haven van Ushuaia is een felbegeerde stop voor cruiseschepen die de Arctische zee verkennen. Het havenbestuur van Ushuaia schreef deze opdracht uit om het 317 meter lange Celebrity Eclipse cruiseschip met zijn 3100 passagiers en 1271 bemanningsleden, te kunnen ontvangen.

Het baggerproject duurde minder dan een week en de hoeveelheid te baggeren materiaal was beperkt tot 50.000 m³. Toch maakte Jan De Nul op weg naar Ecuador graag een tussenstop op deze idyllische plek.

De TSHD ‘Alexander von Humboldt’ net onder Lapland in Oulu, de meest noordelijke haven van Finland. Foto, Jan De Nul.

In Noord-Finland werkte Jan De Nul Group mee aan de verdere ontwikkeling van de haven van Oulu. Gedurende drie maanden verdiepten de sleephopperzuiger Alexander von Humboldt en de cutterzuiger Fernão de Magalhães het zeekanaal, het toegangskanaal en het havenbassin tot 12,5 meter. In totaal baggerden de schepen twee miljoen kubieke meter aan zand, klei en keien.

De stad Oulu is een belangrijke logistieke schakel voor Noord-Europa. Van hieruit vertrekken enkele grote verkeersaders voor de bevoorrading van het noorden van Scandinavië en Rusland. De verdieping van het kanaal was nodig om grotere vrachtschepen te kunnen ontvangen.

Dhr. Harold Heeffer, Projectleider Jan De Nul Group: “Het project startte laat in het zomerseizoen en moest absoluut vóór de komst van het winterijs afgerond worden. Dankzij een voortreffelijke samenwerking met de haven en innovatieve technieken voor de behandeling van het zeewater in het bezinkingsbassin konden we het project tijdig en binnen de strenge milieueisen afronden.”