Provincie zoekt ‘ligplaatsencarrousel’ voor oude schepen

De provincie Gelderland is op zoek naar havens of kades met ligplaatsen waar in wisselende samenstelling historische vaartuigen kunnen liggen.

Bron: De Stentor, 29-02-2008;