Raad rolt loper verder uit voor zelfstandige haven

Rotterdam – Besluiten hoefden er niet te worden genomen, maar het debatje gisteren in de Rotterdamse gemeenteraad was er niet minder historisch om. In krap twee uur tijd is de loper verder uitgerold voor verzelfstandiging van het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam.


Een late en niet geheel heldere brief van de nieuwe minister Peijs (Verkeer en Waterstaat) dreigde gisteren nog even roet in het eten te gooien. De bewindsvrouw repte in haar brief aan Rotterdam over een ‘hybride vennootschapsstructuur’ die het volgens haar in de toekomst onmogelijk maakt dat het Rijk ook aandelen in de nieuwe haven-nv koopt.


Vier jaar geleden was dat het scenario. Met het Rijk als partner in een zelfstandige haven moest financiering van de door Rotterdam zo hevig verlangde aanleg van de Tweede Maasvlakte mogelijk worden. Het bood tegelijkertijd kans op een efficiencyslag door het ambtelijke Havenbedrijf te transformeren in een meer commercieel gerichte organisatie. Al enige tijd is echter duidelijk dat het Rijk er niets voor voelt een belang in de Rotterdamse haven te kopen.


Havenwethouder M.W. van Sluis was juist in zijn nopjes met de brief van de minister. Weliswaar begreep hij weinig van de kritiek van Peijs op de gekozen vennootschapsstructuur, in haar andere opmerkingen over onder meer de nautische verantwoordelijkheden in het havengebied zag Van Sluis aanknopingspunten voor de afrondende besprekingen.

Bron: Rotterdams Dagblad, 06-06-2003;