Redders Ramp worden in het zonnetje gezet

MIDDELBURG – De `redders van het eerste uur` tijdens de Februariramp 1953 krijgen 18 september tijdens een bijzondere bijeenkomst in Tholen en Bergen op Zoom speciale aandacht. Zowel Nederlandse als buitenlandse hulpverleners worden hiervoor uitgenodigd. Prinses Margriet is gevraagd als vertegenwoordiger van het koninklijk huis aanwezig te zijn.
Het is één van de laatste activiteiten in het kader van de herdenking van de watersnoodramp. Bedoeling is nog levende hulpverleners de waardering te geven, die zij verdienen. Overigens zijn de organisatoren – de projectgroep Hulpverlening van het project Delta 2003 – nog naarstig op zoek naar hulpverleners van toen.
Voor buitenlandse hulpverleners is contact gezocht met de ambassades van landen die destijds op enigerlei wijze bijstand verleenden. Het gaat om bijna zestig landen. De betreffende ambassadeurs hebben inmiddels hun medewerking toegezegd. In hoeverre vertegenwoordigers vanuit het buitenland ook aanwezig zullen zijn, hangt in sterke mate af van de internationale situatie.
Om Nederlandse hulpverleners te kunnen benaderen wil de projectgroep een beroep doen op de gemeenten. Gedacht wordt aan het plaatsen van oproepen in plaatselijke huis-aan-huisbladen, waarin mensen worden opgeroepen zich te melden, dan wel hun herinneringen aan 1953 door te geven.

Bron: PZC.nl, 09-04-2003;