Renovatie Sluis Panheel

  • binnenland

Rijkswaterstaat gaat de oude schutkolk van sluis Panheel renoveren en verbetert ook de situatie voor de recreatievaart door 12 zogeheten haalbuizen aan te brengen. Tijdens de werkzaamheden is de oude schutkolk gestremd voor scheepvaart in de periode van 3 oktober tot en met 29 oktober. Om hinder tot een minimum te beperken, blijft de nieuwe schutkolk gewoon in bedrijf.

Sluis Panheel ligt in het kanaal Wessem-Nederweert tussen Panheel en Thorn en bestaat uit een oude schutkolk uit 1928 aan de kant van Panheel en een nieuwe schutkolk uit 1992 aan de kant van Thorn. Met het onderhoud wordt ervoor gezorgd dat de oude schutkolk voldoet aan de huidige en toekomstige technische eisen. Dit draagt bij aan een goede en veilige doorstroming van de scheepvaart en de levensduur van de sluis wordt ermee verlengd.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door Dura Vermeer en bestaan onder andere uit betonreparaties, vervangen van stalen onderdelen, het verwijderen van roest en het schilderen van de (stalen)constructie en reservedeuren.

Haalbuizen voor recreatievaart
Rijkswaterstaat brengt tijdens de renovatie ook een verbetering aan voor de recreatievaart. De sluis heeft met 8 m verval een groot verschil in waterniveau. Om het schutproces voor de recreatievaart te vergemakkelijken worden op 12 plekken verticaal over de schutkolkwand zogeheten haalbuizen aangebracht. Een haalbuis wordt gebruikt om het schip aan vast te leggen in de sluis. Tijdens het zakken en stijgen van het water wordt het touw langs de buis geleid. In tegenstelling tot de huidige situatie met haalkommen is het dan niet meer nodig om tijdens het schutten het touw geregeld over te slaan naar een andere haalkom.

 

Related news

List of related news articles