Reorganisatie Heerema Marine Contractors kost 250 banen

Als gevolg van de aanhoudende lage olieprijs, de historisch lage investeringen in de olie- en gasindustrie en de daaruit voortvloeiende moeilijke marktcondities heeft Heerema Marine Contractors (HMC) het voornemen om het bedrijf te reorganiseren.

Tegen deze achtergrond, richt de herstructurering zich op het aanpassen van de organisatie aan de teruglopende werkvolumes en op het vergroten van de efficiency en concurrentiekracht van het bedrijf.

Als gevolg van de voorgenomen reorganisatie zullen naar verwachting wereldwijd circa 200 arbeidsplaatsen op de kantoren van HMC vervallen en circa 50 arbeidsplaatsen op de vloot. Hierbij zijn gedwongen ontslagen helaas onvermijdelijk. De directie heeft de medewerkers over de voorgenomen plannen geïnformeerd. Alle voorstellen zijn onderworpen aan consultatie met relevante partijen. HMC zal een adviesaanvraag voor de reorganisatie bij de ondernemingsraad in Nederland indienen. Het bedrijf zal zich inzetten om medewerkers, van wie de arbeidsplaats vervalt, zo goed mogelijk te ondersteunen en zal in overleg treden met de vakbonden over een sociaal plan.

Frans den Houter, HMC directielid, betreurt het te verwachten verlies van arbeidsplaatsen: “Het is spijtig dat we als gevolg van de voorgenomen herstructurering afscheid moeten nemen van collega’s die zich met zoveel passie hebben ingezet voor ons bedrijf en hebben bijgedragen aan onze leidende positie in de offshore industrie. We zullen ons uiterste best doen om hen in deze moeilijke tijden te begeleiden. Tegelijkertijd zijn we ervan overtuigd dat de maatregelen noodzakelijk zijn voor de continuïteit van HMC.”

De directie van HMC benadrukt dat het bedrijf een gezonde toekomst heeft: “We zijn trots op de reputatie die we hebben opgebouwd op het gebied van engineering en project management. We zijn vastberaden om onze positie als vooraanstaande innovatieve maritieme dienstverlener met deze herstructurering te versterken, en onze klanten in de offshore, olie & gas en windenergie markten te blijven bedienen.”