Rijkswaterstaat baggert de voorsluis van Sluis Eefde uit

Rijkswaterstaat gaat tussen 23 februari en 6 maart 2015 de voorsluis van Sluis Eefde uitbaggeren. Dit onderhoud is nodig om de sluis goed bevaarbaar te houden.
Als gevolg van het continue proces van schutten van schepen door de sluis ontstaat er transport van sediment. Dit sediment bestaat uit zand en fijn grind dat uiteindelijk neerslaat in de voorsluis. Als dat sediment niet wordt verwijderd en terecht komt tussen de deuren, kunnen die niet meer bewegen.

Uitvoering
In totaal zal er 750 m3 sediment worden verwijderd uit de kasten waarin de deuren van de voorsluis draaien. Het werk wordt uitgevoerd door een kraanschip met een eigen beun. Zodra de beun vol is vaart het schip naar Put Ravenwaarden om de beun te legen. In de voorsluis zal 1.150 m3 sediment worden geëgaliseerd zodat de bodem overal ruim lager ligt dan -1,30 m NAP, de invaardrempel van de voorsluis.

Hinder
Rijkswaterstaat verwacht minimale hinder. Tijdens de werkzaamheden mogen er geen schepen in de voorsluis afmeren. Schepen kunnen wel gewoon passeren. Waar nodig zal de sluismeester de schepen informeren en aanwijzingen geven. Zijn aanwijzingen dienen te worden opgevolgd.

De voorsluis van Sluis Eefde wordt alleen gebruikt bij lage waterstanden op de IJssel. Dan worden de schepen namelijk in twee stappen omhoog geschut naar het veel hoger gelegen Twentekanaal.

Meer… Rijkswaterstaat