Rijkswaterstaat helpt recreatieschippers op drukke sluizen

Vanaf 4 juli zet Rijkswaterstaat weer stewards in op een aantal drukke of complexe sluizen. Zij assisteren recreatieschippers tijdens de zomerperiode bij het kiezen van de plaats in de sluiskolk en bij het afmeren. De stewards dragen zo bij aan vlot en veilig scheepvaartverkeer.

Met mooi weer neemt de drukte op de vaarwegen toe. Vooral bij sluizen kan dit leiden tot gevaarlijke situaties en lange wachttijden. Het passeren van sluizen vinden veel recreatieschippers niet eenvoudig. Grote vrachtschepen en kleine plezierjachten moeten samen manoeuvreren in een beperkte ruimte. Daarbij moeten schippers goed opletten, rekening houden met andere schepen en met de sluismeester communiceren. In de zomerperiode bemant Rijkswaterstaat daarom drukke sluizen met stewards.

Wat doen de stewards?
Concreet ondersteunen stewards de recreanten tijdens het passeren van de sluis door:

  • de instructies van de sluismeester door te geven, bijvoorbeeld met betrekking tot de volgorde van invaren en het plaatsnemen in de kolk;
  • het aannemen en losgooien van lijnen;
  • het beantwoorden van vragen en het geven van informatie.

Stewards werken onder supervisie van de sluismeester.

Waar en wanneer worden stewards ingezet?
Er worden dit jaar zo’n 40 tot 45 stewards ingezet op negen Rijkswaterstaatsluizen waar in drukke periodes sprake is van wachttijden, waar beroeps- en recreatievaart samen schutten of waar het passeren complex is voor de recreatievaart. Stewards zijn actief tussen 4 juli en 30 augustus. De dagen waarop stewards worden ingezet, variëren per locatie en zijn afhankelijk van de verwachte drukte.

Extra druk bij Oranjesluizen tijdens Sail Amsterdam
Van 19 tot en met 23 augustus vindt in Amsterdam de Sail 2015 plaats. Rijkswaterstaat verwacht dat in die periode zo’n tienduizend recreatieschepen de Oranjesluizen passeren om het evenement te bezoeken. Ook hier zet Rijkswaterstaat stewards in, om het passeren van de sluiskolken zo vlot en veilig mogelijk te laten verlopen.

 

Sluis en locatie Vaarweg Inzetperiode
Roggebotsluis (Dronten) Veluwe Randmeren 17 juli t/m 23 augustus
Nijkerkersluis (Nijkerk) Veluwe Randmeren 17 juli t/m 23  augustus
Sluis Eefde (Eefde) Twentekanaal 4 juli t/m 16  augustus
Oranjesluizen (Amsterdam) Het IJ à Buiten IJ à IJmeer 4 juli t/m 30  augustus
Grevelingensluis (Bruinisse) Oosterschelde à Grevelingenmeer 11 juli t/m 30  augustus
Zandkreeksluis (Bij Goes) Oosterschelde à Veerse Meer 11 juli t/m 30  augustus
Sluis Born (Born) Julianakanaal 17 juli t/m 30  augustus
Sluis Maasbracht (Maasbracht) Julianakanaal 17 juli t/m 30  augustus
Sluis Linne (Heel) Maas 17 juli t/m 30  augustus

 
Bekijk ook de infographic

 

Meer… Rijkswaterstaat