Rijkswaterstaat laat kanaalverbetering uitvoeren

Rijkswaterstaat heeft het project verbreding en verdieping van de Zuid-Willemsvaart tussen Den Dungen en Veghel definitief gegund aan de regionale aannemerscombinatie Vissers Ploegmakers (uit Erp) en F.P.H Ploegmakers (uit Vinkel).

Het project omvat het verbreden en verdiepen van het huidige kanaal (over een lengte van 13 km), het verhogen van 3 bruggen, het vervangen van damwanden en het aanbrengen van natuurvriendelijke oevers. Het opwaarderen van dit deel van de Zuid-Willemsvaart is van groot belang voor de bereikbaarheid van Brabant over water en voor de economische bedrijvigheid in de regio. Door de verbeteringen aan de Zuid-Willemsvaart zijn bedrijventerreinen langs het kanaal, maar zeker ook de containerterminal in Veghel, straks beter bereikbaar voor grotere binnenvaartschepen. De Zuid-Willemsvaart tussen Den Dungen en Veghel wordt, waar deze nog niet verbreed is, ongeveer 45 meter breed gemaakt. Ook wordt het kanaal uitgegraven tot een diepte van 4,20 meter. Op de delen van het kanaal die wel breed, maar nog niet diep genoeg zijn, worden baggerwerkzaamheden verricht. Ook de damwanden langs dit traject worden deels vervangen. De oevers worden zoveel mogelijk natuurvriendelijk gemaakt, zodat dieren en planten er goed kunnen leven. Ter voorbereiding op de bouwwerkzaamheden wordt er in het gebied onderzoek gedaan naar eventuele archeologische vondsten, mogelijke explosieven en naar aanwezige flora en fauna.

Meer… Sint Michielsgestel