ROC en jachtbouwer De Vries lanceren Yacht Builders Academy

ROC Friese Poort en jachtbouwer De Vries in Makkum werken sinds 2011 samen in het BedrijfsOpleidingsCentrum (BOC) op de werf in Makkum. Het BOC wordt een Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV) Maritiem en krijgt de naam Yacht Builders Academy. 

Voor studenten houdt dit in dat zij in een uitdagende real-life leeromgeving lessen en masterclasses krijgen van docenten van ROC Friese Poort, ervaren leermeesters van De Vries en andere experts uit het bedrijfsleven. Ook worden er innovatieve keuzedelen aangeboden die de student (inter)nationale carrièremogelijkheden bieden en, als afgestudeerde van de Yacht Builders Academy, het predicaat ‘excellent’.

Vanuit de topsector water wordt al jaren aandacht gevraagd voor het dreigend tekort aan goed geschoolde vakmensen in de maritieme maakindustrie
De Yacht Builders Academy zet dan ook volop in op het promoten van de maritieme techniek en meer instroom van leerlingen. De Academy richt zich vooral op de instroom van studenten op vmbo- en havo-niveau, zij-instromers en medewerkers die hun huidige niveau willen verhogen. Een belangrijke nieuwe doelgroep is het personeel aan boord van Feadship jachten. Aan boord van deze door De Vries gebouwde schepen is behoefte aan personeel dat in staat is vroegtijdig onderhoud te herkennen en ook zelf uit te voeren.

Voor het verduurzamen van het CIV is de samenwerking met externe partijen van groot belang. ROC Friese Poort en De Vries Scheepsbouw Makkum werken daarom samen met vmbo-scholen/vakcolleges, Maritieme Academie Holland en met brancheorganisaties zoals HISWA, Netherlands Maritime Technology. Het bedrijfsleven, zoals scheeps- en jachtbouwers en maritieme toeleveranciers is ook bij het CIV betrokken. Het ministerie van OCW steunt het initiatief met een subsidie voor het ontwikkelen van het CIV.