Russische replica Frigate ‘Shtandart’ voor 10-jarig jubileum terug in Zaandam

Exact 10 jaar na de maiden-trip komt de replica van het schip dat Tsaar Peter de Grote in 1703 in St. Petersburg bouwde terug naar Zaandam. Na 16 jaar trouwe dienst als vlaggenschip van de Russische Marine werd het schip in 1719 uit de vaart genomen. De tsaar gaf opdracht dat ‘Shtandart’ voor altijd behouden moest worden als eerbetoon aan de Russische scheepsbouw. Om aan deze wens te voldoen besloot Catherina I om het schip, dat inmiddels in slechte staat verkeerde, te repareren. Door het schip voor de herstelwerkzaamheden uit het water op de kant te hijsen, werd het onherstelbaar beschadigd. Daarom gaf zij een nieuw decreet uit met de woorden: ‘Als Peter ‘Shtandart’ wilde bewaren, dan zullen wij aan zijn wens voldoen en een nieuw schip moeten bouwen.’
Deze opdracht werd echter nooit uitgevoerd, tot 300 jaar later.

Op 4 november 1994 werd in St. Petersburg de kiel gelegd voor de bouw van een exacte kopie van het schip waar Peter de Grote zo veel om gaf. Volgens de traditie van de 18e eeuw werd ook de ‘nieuwe’ Shtandart rijkelijk gedecoreerd met prachtig beeldsnijwerk. Na 5 jaar hard werken met een bouwploeg van ongeveer 40 personen onder leiding van de huidige kapitein Vladimir Martus, werd de replica in 1999 in het bijzijn van 40.000 toeschouwers te water gelaten. De eerste reis van Frigate ‘Shtandart’, in 2000, ging uiteraard naar Zaandam waar Peter de Grote op een van de vele scheepswerfjes het vak van scheepstimmerman leerde.

In 10 jaar heeft ‘Shtandart’ inmiddels meer dan 55.000 zeemijlen afgelegd en is zij in zo’n 70 havens van 10 verschillende landen te gast geweest.

Frigate ‘Shtandart’ maakt als trainingsschip onderdeel uit van het non-profit Projekt Shtandart uit St. Petersburg. Deze organisatie stelt jonge mensen in de gelegenheid leidinggevende vaardigheiden te ontwikkelen door middel van maritieme activiteiten aan boord van het schip, kennis te maken met nieuwe culturen en op te treden als jonge ambassdeurs van Rusland. Precies zoals Peter de Grote het 3 eeuwen geleden voor ogen had. Het schip neemt jaarlijks deel aan diverse Tall Ships Races en is een graag geziene gast bij grote evenementen.

Ter ondersteuning van de activiteiten van het fregat, is in 2009 de Nederlandse Stichting T.S. Shtandart opgericht met als belangrijkste doel fondsen te werven voor behoud van het schip, zodat zij haar missie kan blijven voortzetten. Daarnaast zal de Stichting zich inzetten om de maritieme culturele- en historische banden tussen Nederland en Rusland te bevorderen.

‘Shtandart’ zal op vrijdag 2 juli a.s. rond 14.00 uur op gepaste wijze Zaandam binnenvaren en daarna afmeren in de binnenhaven achter het Zaantheater. Tot 7 juli kan het publiek het schip dagelijks bezoeken van 10.00 – 20.00 uur (afhankelijke belangstelling tot 21.00 uur).

Bron: Stichting TS Shtandart, 22-06-2010;