Samenwerkende toezichthouders stroomlijnen inspecties in 2009

Programma van deelnemende diensten gebaseerd op Risico Top 5 in binnenvaart
Het toezicht op het vervoer over water wordt in 2009 verder gestroomlijnd. Dat valt op te maken uit het jaarplan 2009 van de samenwerkende toezichthouders voor de zeehavens van Amsterdam en Rotterdam en de binnenvaart. De diensten willen de toezichtlast voor bedrijven verminderen door meer met elkaar samen te werken en activiteiten beter op elkaar af te stemmen.

Bron: De Scheepvaartkrant, 18-02-2009;