Scheepsbouwkennis gezamenlijk aangepakt

VNSI, HME en TechnoMatch Maritieme Technologie hebben de handen ineengeslagen bij het aanbieden van maritieme scholingsactiviteiten voor Noord-Nederland. Half april 2003 zal de cursus ‘Scheepsbouw voor niet-scheepsbouwers’ in Groningen van start gaan.

Kennis is van groot belang voor de Nederlandse maritieme industrie om haar concurrentiekracht te behouden. VNSI (scheepswerven) en HME (maritieme toeleveranciers) dragen daar actief aan bij door middel van opleidingen en cursussen. Voor het maritieme cluster in de provincies Drenthe, Friesland en Groningen fungeert TechnoMatch als kennisaanbieder. Om dit cluster beter van dienst te kunnen zijn is door de brancheverenigingen en TechnoMatch besloten om intensief samen te werken. In het samenwerkingverband verzorgt TechnoMatch de uitvoering van de diverse trainingen, terwijl HME en VNSI hun cursussen en kennis inbrengen.

Bron: VNSI, 04-03-2003;