Schultz toont premier Bangladesh Deltawerken en Maasvlakte

  • binnenland

Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft vandaag premier Sheikh Hasina van Bangladesh rondgeleid langs de Deltawerken en Maasvlakte II. Ook spraken beide bewindspersonen over een intentieverklaring om Bangladesh te helpen met de havenontwikkeling in het oosten van het land. Het bezoek van Hasina is een vervolg op het bezoek van de ministers Schultz en Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) aan Bangladesh in juni van dit jaar.

Intensievere samenwerking
“Op het eerste gezicht zijn de wateruitdagingen in Nederland en Bangladesh vergelijkbaar: laaggelegen, dichtbevolkte deltalanden, grote rivieren die uitmonden in zee, een grote trek naar de steden, een strategische positie ten opzichte van het achterland. De schaal en de complexiteit van de opgaven zijn echter onvergelijkbaar. Niettemin kunnen beide landen profiteren van intensievere samenwerking”, aldus minister Schultz.

Coalitie
Minister Schultz besprak een intentieverklaring om Bangladesh te helpen bij de verdere ontwikkeling van de haveninfrastructuur in het land. Nederland beschikt over veel kennis op het gebied van (diepzee)havens. De haveninfrastructuur is voor Bangladesh van strategisch belang in de ontwikkeling als exporteur van kleding, maar ook voor de verdere economische ontwikkeling van het achterland. Beide landen willen nauwer samenwerken door een coalitie te smeden van zowel overheidspartijen als private partijen.

Related news

List of related news articles