Sea-Cargo: schepen op aardgas

Sea-Cargo heeft voor zijn lijndiensten vanuit Noorwegen vier nieuwe schepen besteld waarvan er twee op vloeibaar aardgas zullen varen. Ze zullen veel milieuvriendelijker zijn dan klassieke schepen. Volgens Sea-Cargo gaat om een primeur.
De twee schepen die Sea-Cargo heeft besteld, varen op Liquefied Natural Gas (LNG) of vloeibaar aardgas. Dat maakt de vaartuigen zeer milieuvriendelijk. De CO2-uitstoot daalt met ongeveer 20 procent, de uitstoot van stikstofoxide (NOx) met ongeveer 90 procent, de uitstoot van stofdeeltjes en zwaveloxide is verwaarloosbaar tot nul.
‘Met deze nieuwe schepen neemt Sea-Cargo het voortouw in efficiënt en flexibel scheepvaarttransport met zo weinig mogelijk emissies per ton-kilometer van de vervoerde goederen’, stelt Sea-Cargo.

Bron: Nieuwsblad Transport, 06-10-2008;