Siemens levert 150 windturbines voor grootste Nederlandse offshore windproject

Siemens_oesterild

Het Gemini-consortium tekende vandaag alle bouw-, exploitatie- en financierings-overeenkomsten voor het grootste offshore windproject van Nederland, met een bouwbudget van in totaal bijna EUR 3 miljard. Met meer dan 20 betrokken partijen wordt 70 procent van dit budget beschikbaar gesteld op basis van projectfinanciering. Daarmee is Gemini het grootste offshore windpark met projectfinanciering ooit. Siemens zal voor het Gemini-project 150 windturbines leveren, elk met een capaci¬teit van 4 megawatt (MW) en een rotordiameter van 130 meter. De orderomvang voor Siemens bedraagt meer dan EUR 1,5 miljard.

Het windpark komt in de Noordzee te liggen, 85 kilometer ten noorden van de Groningse kust. Met een geïnstalleerde capaciteit van in totaal 600 MW zal Gemini jaarlijks 2,6 terawattuur (TWh) elektriciteit opleveren. Na de inbedrijfstelling zal het windenergiepark schone energie leveren aan anderhalf miljoen mensen. De hoeveelheid energie komt overeen met jaarlijks 1,25 miljoen ton minder CO2-uitstoot. Voor Siemens is dit de eerste opdracht voor een offshore windpark in Nederlandse wateren.

Het service & maintenance-contract waaraan Siemens zich voor een periode van 15 jaar verbindt, is het grootste servicecontract voor Siemens Energy Service ooit. Het voorziet in een uiterst geavanceerd logistiek concept voor windparken op zee. Voor de eerste keer zal er voor een project op elk moment een helikopter beschikbaar zijn, terwijl een speciaal voor dit doel ontworpen servicevaartuig (SOV) op het windpark gestationeerd zal zijn. Om te zorgen voor een grotere turbinebeschikbaarheid kunnen onderhoudswerkzaamheden op vrijwel elk moment worden uitgevoerd, ongeacht weersomstandigheden of golfhoogte.

“Met dit project betreden we een van de meest belangrijke opkomende Europese offshore windmarkten”, aldus Markus Tacke, CEO van de divisie Wind Power van Siemens Energy.

Randy Zwirn, CEO van Energy Service voor Siemens Energy voegt daaraan toe: “Windenergie wordt steeds belangrijker in de wereld energie-mix. Daarom moeten windturbines optimaal kunnen produceren gedurende hun gehele service-periode.” Hij onderstreept: “Dit record-project voor onze offshore windservice-business onderstreept het vertrouwen in het uiterst geavanceerde en innovatieve logistieke concept voor service-activiteiten dat we voor Gemini ontwikkeld hebben. Het is een direct uitvloeisel van de substantiële investeringen in R&D en de jarenlange ervaring die we hebben als ’s wereld leidende offshore service provider.”

Door aan anderhalf miljoen Nederlandse burgers schone energie te leveren, zal Gemini een belangrijke steun in de rug worden voor de Nederlandse overheid. Vorig jaar sloten bijna vijftig partijen het Energieakkoord, waarin werd afgesproken dat in 2020 14% van de verbruikte energie in ons land duurzaam moet worden opgewekt. “Gemini is het eerste grote zichtbare project dat invulling geeft aan de afspraken in het Energieakkoord”, aldus Bernard Fortuyn, lid van de Raad van Bestuur van Siemens Nederland. “Het windpark levert niet alleen duurzame energie, maar ook honderden arbeidsplaatsen tijdens de bouw en 120 arbeidsplaatsen na de bouw in de service.”

Financial Services ondersteunde de aanbieding van Siemens door via een equity-investering deel te nemen in het Gemini-consortium, Het in dit project toegepaste multi-source financieringsmodel kan helpen, de stevige kapitaalinvestering rond te krijgen die nodig is om de volgende fase in de ontwikkeling van de offshore windmarkt te kunnen financieren. Het laat zien hoe de middelen voor offshore windprojecten kunnen worden verkregen langs de weg van verschillende investeerdersgroepen.

Zestig procent van de aandelen Gemini is in handen van de onafhankelijke Canadese producent van energie Northland Power Inc. en 20 procent zijn in bezit van Siemens Financial Services. Kleinere hoeveelheden aandelen zijn in handen van Van Oord (10%) en HVC (10%), een joint venture van 48 Nederlandse gemeenten en zes waterschappen.

“We zijn erg blij dat we met Siemens aan het Gemini project kunnen werken. Als wereldmarktleider in offshore windturbines met meer dan 20 jaar ervaring, draagt de betrokkenheid van Siemens bij aan het solide raamwerk van het project. Het helpt ons een park van hoge kwaliteit op te leveren dat de doelstellingen voor duurzame energie in Nederland helpt te bereiken”, aldus John Brace, CEO of Northland.

Zoals Matthias Haag, CEO van Gemini, opmerkt: “Met het rondkomen van de projectfinanciering en alle bouw- en leveringscontracten, is onze blik nu al gericht op de constructiefase. We hebben een team van experts in de offshore windindustrie om ons heen verzameld. Daarbij zullen we nauw samenwerken met Northland Power, Siemens en Van Oord om windenergie een vitaal en substantieel deel van de Nederlandse energievoorziening te laten worden.”

Windenergie en de dienstverlening rond energie maken deel uit van het milieuportfolio van Siemens. Zo’n 43 procent van haar totale omzet is afkomstig van groene producten en oplossingen. Dit maakt Siemens tot een van de grootste aanbieders van milieuvriendelijke technologie.

Meer… Siemens