Simon Stevin aangekomen in Nederland voor klus in Noordzee

Het valpijpschip van Jan De Nul de ‘Simon Stevin’ is donderdagochtend aangekomen in de Eemshaven, zo meldt Eemshavenonline. Het schip is bezig om de erosiebeschermingslagen op de zeebodem te installeren voor de funderingen van de windturbines voor het windpark Borkum Riffgrund 2.

Het Duitse windpark is op dit moment in aanbouw en komt 34 kilometer ten noorden van het eiland Borkum te liggen. Er komen 36 windturbines te staan die samen een capaciteit gaan leveren van 450 MW.

Er worden 4 ladingen van 32.000 stenen geladen voor het project. De eerste lading stenen is eind juli geladen in de Visnet Eklogitt steengroeve in Noorwegen. De volgende 3 ladingen worden geleverd door de Rekefjord steengroeve en worden geladen in de Eemshaven. De stenen van deze ladingen worden aangevoerd door verschillende schepen.

In 2016 tekende Jan De Nul voor dit project
Jan De Nul tekende voor deze klus in 2016 met Dong Energy. Zij zijn verantwoordelijk voor het transport en de installatie van 36 monopiles, anodekooien en overgangsstukken voor het offshore windmolenpark Borkum Riffgrund 2. Daarbij kreeg Jan De Nul ook de levering, het transport en de installatie van erosiebescherming voor alle in 2018 te installeren funderingen toegewezen.