Sluisleidingcentrum IJmuiden officieel buiten gebruik

Het Sluisleidingcentrum (SLC) IJmuiden gaat wijken voor de bouw van de nieuwe, grote zeesluis. Echter moeten de belangrijkste functies van het SLC in de toekomst ook uitgevoerd worden. Eerder werd de bediening van de Noordersluis al verhuisd. Begin november werd ook de laatste stap gezet door het deel van het walradarsysteem, dat vanuit SLC opereerde, succesvol over te plaatsen naar locaties in de omgeving. Daarmee heeft het gebouw nu officieel geen functie meer voor de scheepvaart en is het klaar om gesloopt te worden.

Laatste stap
‘In september werd een andere belangrijke functie van het SLC al verplaatst, namelijk de bediening van de Noordersluis’ vertelt Bas van Dijk, projectmanager van de hoofdaannemer Saab Technologies BV. ‘Het overzetten van het walradarsysteem, dat bestaat uit zenders en ontvangers van radars en marifonie, vormt een laatste grote stap om het SLC buiten werking te stellen. Wat nu nog rest is vooral het papieren dossier. Uiteindelijk worden delen van het eiland waar het SLC op staat afgegraven, om plaats te maken voor de nieuwe, grote zeesluis.’

Het vinden van nieuwe locaties voor de zenders en ontvangers was volgens Van Dijk zeker geen kleinigheid. ‘We hebben voorafgaand aan de verhuizing en ook daarna heel wat getest’, aldus Van Dijk. ‘Je moet natuurlijk zeker weten dat het walradarsysteem minstens even goed functioneert als voorheen. Daarvoor hebben we bijvoorbeeld een zogenaamde vaartest uitgevoerd. Dat houdt in we van Castricum naar Zandvoort zijn gevaren in een boog van 12 nautische zeemijl, zo’n 30 kilometer. Onderweg hebben we vanaf het schip op verschillende punten het bereik van de marifoon gemeten. En wat bleek? Dat was zelfs beter dan voorheen!’

Communicatiesysteem voor scheepvaart
De beelden die de radarmasten maken zijn bestemd voor Havenbedrijf Amsterdam. ‘Het walradarsysteem zorgt ervoor dat wij weten waar schepen zich bevinden en waar ze naartoe gaan’ legt verkeersleider Martin Bish uit. ‘Er zijn in de omgeving van het SLC drie nieuwe radarmasten geplaatst om de oude te vervangen. Die worden onderdeel van een groter geheel: de signalen van alle radars vormen samen een totaalbeeld van het Noordzeekanaal. De beelden overlappen met elkaar, wat wel zo veilig is, want als er één mast uitvalt blijven we het overzicht houden.’ Ook van de vanuit het SLC overgeplaatste marifoonantenne maakt het Havenbedrijf gebruik. ‘Een goede marifoonverbinding is belangrijk voor de verbale communicatie tussen verkeersleiding en scheepvaart. Daarmee zorgen we dat het verkeer vlot en veilig wordt afgewikkeld.’

De verkeersleiders merken vrij weinig van de nieuwe masten. ‘Maar dat is voor ons juist de bedoeling: zo kunnen wij ons werk ononderbroken blijven uitvoeren. Dat de verhuizing geruisloos is verlopen, betekent dat alles goed is gegaan!’, aldus Bish.

Meer… Rijkswaterstaat