Sluispassages in Terneuzen voortaan maanden vooraf in te plannen

Schepen die vaak North Sea Port aandoen, kunnen hun schutting in de sluis van Terneuzen voortaan maanden vroeger reserveren. Dat blijkt uit geslaagde testen met 4 lijndiensten in samenwerking met het Nederlandse Rijkswaterstaat en het Vlaamse en Nederlandse loodswezen.

Zeeschepen die in het havengebied van North Sea Port naar Terneuzen of Gent willen varen, gaan vanaf de Westerschelde door het sluizencomplex in Terneuzen. In de testfase van 18 september tot 31 december 2019 kregen vier lijndiensten (DFDS, I-Motion Shipping, Outokumpu en Wagenborg) tot vier maanden vooraf hun sluisschutting toegekend. Veel vroeger dan tot enkele uren voorafgaand aan de schutting, wat nu gebruikelijk is.

Deze schepen hebben hun vaarschema’s al maanden vooraf samengesteld: ze komen vaak en (veelal) op vaste tijdstippen goederen lossen en laden in het havengebied van North Sea Port. Een tijdige passage door de sluis in Terneuzen is dan voor deze lijndiensten ook van groot belang.

Hun sluispassage werd bovendien ook 24 uur op voorhand definitief bevestigd in plaats van de gangbare 6 uur.

Sluis Terneuzen. Foto, North Sea Port.

Negen op de tien schuttingen volgens plan

Tijdens de testen werd maar liefst 90% van de op- en afgaande schuttingen van schepen door de sluis uitgevoerd zoals gepland. Enerzijds werd 60% van de schuttingen uitgevoerd in overeenstemming met de planning voor 4 maanden. Anderzijds werd 30% volgens de planning of wijzigingen tot minimaal 24 uur voor de schutting uitgevoerd. Deze werkwijze had overigens geen negatieve invloed op andere schepen die korter voor hun sluispassage worden ingepland. Voorziene stremmingen in de sluis kunnen bovendien eerder worden opgenomen waardoor scheepvaartbegeleiders minder tijd nodig hebben om alles in goede banen te leiden. Daarnaast krijgen nautische dienstverleners, zoals loods- en sleepdiensten, al veel vroeger zicht op de planning om hun middelen optimaal in te zetten.

Verfijndere sluisplanning en duurzame scheepvaart

North Sea Port wil hiermee niet enkel tot een verfijndere sluisplanning en een betere planning voor heel de haven komen, maar ook inzetten op een meer duurzame scheepvaart. Uit de testen bleek dat schepen met deze ruim vooraf ingeplande sluispassages tijdens hun reis minder brandstof verbruiken en minder CO2 uitstoten.

Vooraf plannen uitbreiden

De testen laten zien dat het vroeger inplannen van sluispassages mogelijk is en loont. North Sea Port zal deze nieuwe methode van plannen – in samenwerking met de betrokkenen in de nautische keten – dan ook stapsgewijs uitbreiden voor andere schepen. Een vroegere planning op basis van een betrouwbaar vaarschema wordt dan de norm voor scheepvaart met bestemming North Sea Port.

Meer schepen en een schaalvergroting in de loop van de voorbije tien jaar maken het uitdagender om een sluisplanning op te stellen die aansluit op logistieke ketens en productie-eenheden in de haven. Bovendien heeft het sluizencomplex in Terneuzen sinds mei 2019 te maken met een beperking van het gebruik van de Middensluis omwille van de bouw van de Nieuwe Sluis. Vanaf begin 2022 valt, in de laatste rechte lijn van de bouwwerkzaamheden, de Middensluis zelfs volledig uit.