Smeerolie scheepsmotor kan tot 4 keer langer mee.

Duwboot-Zebulon

Om de standtijd van de smeerolie te verlengen is tussen oktober 2012 en oktober 2014 op onder meer de binnenvaarders Zebulon en Sarcelle de smeerolie van de motoren en tandwielkasten voorzien van Archoil AR9100 Friction Modifier. Resultaat: Onafhankelijke olie-analyses laten zien dat de standaard smeerolie na 1.600 nog altijd ruim aan de nodige waarden voldoet.

De machines waarmee met Archoil AR9100 is gewerkt zijn bijvoorbeeld een Mitsubishi S12R C2MPTK scheepsmotor, een Caterpillar C13 scheepsmotor en een Rolls Royce Azimuth 17-01. De werkwijze is eenvoudig. Na de voorgeschreven 500 draaiuren worden olie en filters afgetapt en ververst en wordt Archoil AR9100 toegevoegd aan de olie. De afgetapte olie wordt geanalyseerd. Na 500 uur wordt de ververste olie opnieuw geanalyseerd zodat nu een eerste vergelijk ontstaat tussen onbehandelde en behandelde smeerolie. Op basis van de resultaten van de smeeroliemonsters en op basis van de motor of transmissiebelasting wordt een eerstvolgend moment voor monstername bepaald. Vervolgens wordt na elke 250 of 500 uur de olie bemonsterd om de smeerolie-kwaliteit te kunnen blijven bepalen. Na 750 uur weer, na 1000 uur weer, enzovoort. Zo wordt op gecontroleerde wijze de standtijd van de smeerolie verlengd.

Het toepassen van het additievenpakket in de smeerolie bevalt schipper Jelle Bakker van de Zebulon goed. “We zijn van 500 draaiuren naar 1.650 draaiuren gegaan met de smeerolie. We hebben twee CAT C13’s aan boord en winnen een wereld aan kosten op het verminderen van smeerolieverbruik, filterverbruik en stilstand. Bovendien liegen oliemonsters niet, waardoor tamelijk eenvoudig kan worden vastgesteld of de toepassing werkt of niet. Bedenk daarbij dat als een scheepsmotor in plaats van elke 500 uur nu elke 1.500 uur zijn smeerolie wisselt, er 3 keer minder smeerolie en 3 keer minder aanverwante oliefilters aan afvoer en dus vervuiling zal zijn.”

Archoil AR9100 is een zogenaamde nano cubic boron nitride (cBN) toepassing, die via de olie naar het metaal wordt gebracht. Nano cBN bindt zich chemisch met het metaaloppervlak. Dit in tegenstelling tot conventionele smeermiddelen, die een mechanisch houdende film vormen. De gebonden nano-laag voorkomt metaal-op-metaal contact en vermindert de wrijvingscoëfficiënt van metaaloppervlakken tot onder 0,037%, waardoor wrijving en slijtage minimaal zijn. Dit is terug te vinden in de oliemonsters die een duidelijk verminderd slijtbeeld laten zien. De toepassing kan onder meer worden gebruikt in alle typen motoren, tandwielkasten, reducties en hydraulische systemen.

Archoil AR9100 wordt geleverd door:
BLP International, Hillegom, Noord-Holland, www.blpinternational.eu
NanoXL Nanogroep, Dronrijp, Friesland, www.nanoxl.eu
Dunatec, Zwolle, Overijssel,  www.dunatec.nl