Sneekweek – 2 t/m 7 augustus 2003

AANKONDIGING voor de 68e Sneekweek. Nationale- en teamwedstrijden te houden op het Sneekermeer
van 2 tot en met 7 augustus 2003. De Sneekweek is een evenement, conform regel 87.1(c) W.R., georganiseerd door de KONINKLIJKE WATERSPORTVERENIGING SNEEK (K.W.S.) opgericht in 1851.


De officiële opening van de Sneekweek zal plaats vinden op vrijdag 1 augustus 2003 om 20.30 uur op het stadhuis van gemeente Sneek. Deze bijeen­komst is alleen toegankelijk voor genodigden.


Na de opening vindt er om ca. 22.00 uur een Vlootschouw plaats door de Sneeker grachten. De vlootschouw zal worden afgenomen door de Vlootvoogd van de Sneekweek, de heer drs E.H.T.M.Nijpels, Commissaris der Koningin in de provin­cie Fry­slân. Aan deze vlootschouw nemen alleen de schepen deel die hiervoor zijn uitgenodigd.


Voor het geven van inlichtingen en het uitreiken van programma’s houdt het Wedstrijdcomité zitting
– op vrijdag 1 augustus, ‘s middags tussen 15.00 en 18.30 uur in café-restaurant ‘De Kajuit’, Dompleane 1 te Sneek (bij Jachthaven Domp I)
– op zaterdag 2 augustus vanaf 08.30 uur in het bureau ‘Informatie’ in het Wedstrijdcentrum van de KWS op het Kolmeersland.


Hierbij worden tevens op vertoon van een geldig registratiebewijs van de ingeschre­ven boot de programma’s en de deelnemersherinneringen aan de deelne­mers ver­strekt. Tevens zijn tegen betaling wedstrijdtekens, zeilwedstrijd-reglemen­ten (RvW 2001-2004), geplastificeerde banenkaarten en protest­vlaggen ver­krijgbaar.

Bron: Sneekweek.nl, 18-07-2003;