Sociale partners in zeevaart hebben afspraken gemaakt wegens aanhoudende dreiging van piraterij in de Golf van Aden

Op 17 oktober jl. zijn de meest betrokken rederijen en de werknemersorganisatie Nautilus NL bijeengeweest om de situatie in de Golf van Aden te bespreken.

De omgang met deze gespannen situatie, als gevolg van piraterij-aanvallen op koopvaardijschepen, is in een protocol vastgelegd. Andere partijen worden uitgenodigd mee te tekenen met het opgestelde protocol.

De belangrijkste elementen uit dit protocol:
– Sociale partners zullen gezamenlijk optreden richting de Nederlandse overheid voor bescherming van de koopvaardij;

– internationale afspraken omtrent gebiedsafbakening (doorvaart door de internationaal vastgestelde corridor) en het dienstdoen aan boord van deze schepen worden gevolgd;

– er komt per doorvaart van dit gebied een extra all-in betaling per werknemer, ongeacht hun nationaliteit.

Het Golf van Aden protocol is ingegaan op zaterdagochtend 18 oktober 2008, 00.00 uur (GMT-tijd) en vooralsnog voor de duur van twee maanden.
Indien de piraterij in de Golf van Aden aanhoudt, bestaat de mogelijkheid de regeling tussentijds opnieuw te bespreken.

Afgesproken is dat de schepen gebruik maken van de internationaal vastgestelde, geografisch begrensde corridor. Indien hiervan wordt afgeweken is er sprake van vrijwilligheid voor de zeevarende.

De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR) en Nautilus NL hebben reeds in een eerder stadium gezamenlijk bij de Nederlandse overheid aangedrongen op bescherming van hun schepen door de Nederlandse marine al dan niet in EU- of NAVO-verband. Dit is tot op heden nog niet gerealiseerd.

Bron: KNVR, 21-10-2008;