Stewards helpen recreatieschippers op 12 sluizen

Net als voorgaande jaren zet Rijkswaterstaat ook deze zomer weer stewards in op een aantal drukke of complexe sluizen. De stewards assisteren recreatieschippers tijdens de zomerperiode bij het kiezen van de plaats in de sluiskolk en bij het afmeren. Zo dragen zij bij aan vlot en veilig passeren van de sluis.

In de vakantieperiode neemt de drukte op de vaarwegen toe. Het passeren van sluizen vinden veel recreatieschippers niet eenvoudig. Grote vrachtschepen en kleine plezierjachten moeten soms samen manoeuvreren in een beperkte ruimte. De inzet van stewards helpt minder ervaren recreanten om hen onbekende of moeilijke sluizen vlot en veilig te passeren.

Veilig en snel de sluis passeren
Door sluisstewards in te zetten, zorgt Rijkswaterstaat er niet alleen voor dat het passeren  van de sluis veilig gebeurt, maar ook dat het sneller gaat. Stewards werken onder supervisie van de sluisoperator.

Concreet ondersteunen stewards de recreanten tijdens het passeren van de sluis door:

  • de instructies van de sluisoperator door te geven, bijvoorbeeld voor de volgorde van invaren en het plaatsnemen in de kolk;
  • schippers te assisteren bij het aanmeren;
  • het beantwoorden van vragen en het geven van informatie.

Waar en wanneer worden stewards ingezet?
Er worden dit jaar stewards ingezet op 12 Rijkswaterstaatsluizen waar in drukke periodes sprake is van wachttijden, waar beroeps- en recreatievaart samen schutten of waar sprake is van een groot verval. Stewards zijn actief in de zomervakantie, van juli tot september. De dagen waarop stewards worden ingezet, variëren per locatie en zijn afhankelijk van de verwachte drukte.

Sluis Vaarweg  Inzetperiode
Prinses Margrietsluis

(Lemmer)

IJsselmeer-Prinses Margrietkanaal 21 juli – 2 september
Roggebotsluis (Dronten) Veluwe Randmeren 20 juli – 26 augustus
Nijkerkersluis (Nijkerk) Veluwe Randmeren 20 juli – 26 augustus
Lorentzsluizen (Kornwerderzand) IJsselmeer-Waddenzee 20 juli – 26 augustus
Oranjesluizen (Amsterdam) Het IJ à Buiten IJ à IJmeer 7 juli – 26 augustus
Sluis Eefde Twentekanaal 21 juli – 2 september
Grevelingensluis (Bruinisse) Oosterschelde à Grevelingenmeer 7 juli – 26 augustus
Zandkreeksluis

(nabij Goes)

Oosterschelde à Veerse Meer 7 juli – 26 augustus
Sluis Born

(Born)

Julianakanaal 7 juli – 19 augustus
Sluis Maasbracht (Maasbracht) Julianakanaal 7 juli – 19 augustus
Sluis Linne

(Heel)

Maas 7 juli – 19 augustus
Sluis Belfeld

 

Maas 7 juli – 19 augustus