Stremming scheepvaart bij de Molenkolksluis, Waardbrug en Schagerbrug

Onderhoud bruggen Kolhorn-Middenmeer
Stremming scheepvaart bij de Molenkolksluis, Waardbrug en Schagerbrug. In maart 2015 start de provincie met groot onderhoud aan de provinciale weg N248 tussen Kolhorn en Middenmeer in de gemeente Hollands Kroon. Gelijktijdig wordt onderhoud uitgevoerd aan de Molenkolksluis,  Molenkolkbrug, de Waardbrug en de Schagerbrug nabij Middenmeer.

Het onderhoud bestaan onder andere uit het vervangen van het asfalt van het brugdek, het herstellen van betonschade en schilderwerkzaamheden. In deze periode is reguliere doorvaart ter hoogte van deze bruggen en de sluis niet mogelijk. De aannemer werkt namelijk vanaf pontons die de vaarweg in de vaart blokkeren.

1 x per 24 uur bediening op aanvraag
Gedurende de werkzaamheden worden de bruggen 1 x 24 uur  bediend. De scheepvaart kan doorvaart aanvragen op de voorafgaande werkdag voor 16.00 uur bij het provinciaal servicepunt wegen en vaarwegen: telefoon 0800 0200600.

Planning stremming vaarweg
Molenkolksluis: 2 tot en met 20 maart
Waardbrug: 9 tot en met 27 maart
Schagerbrug: 23 februari tot en met 20 maart

Kijk voor meer informatie op www.infoN248.nl of mail naar info[email protected]