Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw opengesteld

De Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw (SDS) is 2 juni 2017 gepubliceerd in de Staatscourant en zal 15 juli 2017 worden opengesteld voor aanvragen. De SDS is bedoeld om vernieuwende duurzame technologieën in de scheepsnieuwbouw en -ombouw mogelijk te maken.

Aanvragen kunnen uitsluitend worden ingediend door Nederlandse scheepswerven. Voor dit jaar is een budget beschikbaar van € 4,6 miljoen euro. Op 14 juni 2017 organiseert Netherlands Maritime Technology (NMT) in samenwerking met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) in Den Haag een informatiebijeenkomst over de subsidieregeling.

Investeren in schone technologie
De SDS-regeling biedt oplossingen voor het knelpunt, dat investeringen in schone technologie vanwege de moeilijke marktomstandigheden en de zware internationale concurrentie veel te traag op gang komen. De scheepvaart is per vervoerstonmijl een schone vervoersmodaliteit, maar kan veel schoner worden. Met toepassing van schone technologie wordt een belangrijk maatschappelijk doel gediend: een lagere milieubelasting. Niet alleen langs de Nederlandse delta en kust, maar ook wereldwijd middels export.

Aanloop
Nadat in december 2016 de Tweede Kamer met een ruime meerderheid een amendement heeft aangenomen om € 4,6 miljoen op de begroting van het ministerie van Economische Zaken voor 2017 te oormerken voor de Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw is er door het ministerie hard gewerkt aan de realisatie van de regeling. In samenwerking met NMT is de regeling uitgewerkt, waarbij de SIS-regeling die in 2014 is gestopt als basis is gebruikt en de evaluatiepunten van de SIS-regeling ter harte zijn genomen.

Uitvoering door RVO
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert de SDS-regeling uit in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. Op www.rvo.nl wordt binnenkort informatie over de SDS-regeling gepubliceerd. Via die site kunnen belangstellenden vervolgens onder andere het aanvraagformulier, de toelichting bij de aanvraag en de officiële bekendmaking downloaden.

Aanmelden informatiebijeenkomst
Om alle partijen gelijke kansen te bieden wordt er op 14 juni een informatiebijeenkomst gehouden bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) in Den Haag, waarin de regeling verder zal worden toegelicht en er gelegenheid is om vragen te stellen. Deelname aan deze bijeenkomst is gratis. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden op www.maritimetechnology.nl.