Succesvolle doop en tewaterlating Van Oord’s cutterzuiger Artemis

Van Oord’s tweede grote zelfvarende cutterzuiger Artemis is op 30 juni 2012 op de scheepswerf van IHC Merwede in Kinderdijk gedoopt en tewatergelaten. De ceremonie werd verricht door mevrouw A.B. van den Driest-Sorgdrager, de echtgenote van de heer Drs. C.J. van den Driest, voorzitter van de Raad van Commissarissen van Van Oord. Het schip zal in de eerste helft van 2013 worden opgeleverd. Het contract voor het ontwerp, de bouw en oplevering van het schip, werd getekend op 20 december 2010.

Ergonomie
De naam Artemis is in lijn met de traditie van Van Oord om haar cutterzuigers een naam te geven uit de Griekse mythologie. Artemis is de godin van de jacht. Bijzonder is de uitvoering van de paalwagen met hydraulische buffering waardoor er bij slecht weer langer kan worden doorgewerkt. In nauwe samenwerking tussen Van Oord en IHC Merwede is er veel aandacht besteed aan de ergonomie. Zo staat het dekhuis volledig op luchtveren om geluid en trillingen in de accommodatie te minimaliseren.

Strategie
Pieter van Oord, CEO: ‘De bouw van de Artemis is in lijn met de strategie van Van Oord om in alle categorieën van de baggermarkt actief te zijn. Met de investering in twee zelfvarende cutterzuigers en twee grote backhoe dredgers staat Van Oord gesteld voor alle baggerprojecten in harde grond.’

Zusterschip
Artemis is een zusterschip van de eind 2011 opgeleverde Athena. Sinds haar oplevering is Athena voor diverse projecten succesvol ingezet. De bouw van beide schepen betekent een belangrijke impuls voor de Nederlandse economie.

Hoofdkenmerken
Naam Artemis
Type Zelfvarende cutterzuiger
Klant Van Oord
Bouwer IHC Dredgers B.V.
Lengte 131,5 m
Breedte 27,80 m
Totaal geïnstalleerd vermogen 24.650 kW
Diameter baggerleiding 1.000 mm
Maximale baggerdiepte (50°) 25,8 m
(60°) 32,4 m