Terugval Rijnvaart lijkt nog mee te vallen

De binnenvaart krijgt dit jaar ruim elf miljoen ton minder lading te vervoeren naar, van en in Duitsland. Dat is bijna vijf procent minder dan vorig jaar, voorspelt het Duitse ministerie van Verkeer. Uitgaande van de gemiddelde scheepsgrootte daalt het aantal Duitse reizen daardoor met zo’n 6500 scheepsladingen. Uitgesmeerd over de hele Rijnvloot scheelt dat op jaarbasis een halve reis per schip.

De economische crisis zorgt in Duitsland wel voor een snelle daling van het goederenvervoer. Omdat de wereldhandel nagenoeg is stilgevallen, houden de Duitsers rekening met een daling van vier procent in het totale goederenvervoer. In 2008 nam het totale vervoer in Duitsland nog met 1,3 procent toe. Het voorjaar liet zelfs nog een stijging zien van bijna zes procent. De binnenvaart was wel de enige modaliteit die vorig jaar ook al te maken kreeg met een daling. Het vervoer over het water nam met 1,1 procent af. Het spoorvervoer steeg toen nog 1,9 procent, het wegvervoer vervoerde 1,1 procent meer.

Bron: Schuttevaer, 25-02-2009;