Testlocatie voor drones op zee geopend in Den Helder

Vandaag wordt het ‘Mobile Field’ lab officieel geopend door wethouder Kees Visser in Den Helder. Hier worden vluchtresultaten van drones vastgelegd vanaf elke zee- of landlocatie in de regio. Het lab bestaat uit twee containers; één ingericht voor instructie- en briefingsessies, de andere als werkruimte.

Drone Mobile Field Lab in Den Helder foto pb 24-10-2019
Drone in het ‘Mobile Field’ Lab in Den Helder.

Drones voor meer toezicht

Omdat de Noordzee steeds intensiever gebruikt wordt door de aanleg van (offshore) windparken en het steeds drukker wordende scheepvaartverkeer, is er meer toezicht nodig. Maritieme drones kunnen hierbij uitkomst bieden. Daarom is het cluster Maritime Drone Initiative Noord-Holland (MDI) opgericht in Den Helder.

Drones zijn nog niet geschikt voor op zee

Drones hebben een grote potentie in het maritieme domein. Het gaat vooral om kleine, lichte systemen die flexibel zijn in te zetten op vaartuigen of constructies op zee. De drones in de huidige markt zijn niet geschikt voor gebruik onder extreme omstandigheden op zee, in de zoute omgeving en voor dataverzameling. In het MDI worden maritieme drones ontwikkeld die wél aan deze eisen voldoen. Voor partijen als de Koninklijke Marine, Kustwacht Nederland en de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) zijn deze specialistische drones met extreem lange vliegduur zeer belangrijk.

Vliegveld Den Helder Airport als thuisbasis

Nederlandse dronebedrijven krijgen met dit initiatief de kans hun drones door te ontwikkelen. Het MDI heeft vliegveld Den Helder Airport als thuisbasis. In en rond deze locatie is het mogelijk om testen en vluchten uit te voeren en marktdemonstraties te geven. De sterke vertegenwoordiging in Den Helder van maritieme, mariene en offshore (energie) bedrijven, de aanwezigheid van de Koninklijke Marine en de Kustwacht met haar toezichthoudende taak op de Noordzee, vormen omstandigheden om hier een ‘vliegende start’ te maken rond maritieme drones.

Wethouder Kees Visser van gemeente Den Helder: “Als Den Helder en regio hebben we al jaren de ambitie om hier een dronecentrum te vestigen. Het is een logische plek, gezien de ligging van onze stad. We zijn dan ook blij dat het MDI nu wordt gelanceerd. Het is daarbij mooi dat partijen als de Koninklijke Marine en de Kustwacht bij het initiatief zijn betrokken. Deze ontwikkeling geeft weer een extra toekomstperspectief aan onze (lucht)havens.”

Een win-win situatie

Thijs Pennink, directeur Ontwikkelingsbedirjf NHN: “De ontwikkelingen op de Noordzee zorgen voor nieuwe bedrijvigheid. Denk bijvoorbeeld aan inspectie en onderhoud van windparken of het vervoer van goederen en materialen naar schepen. Met het MDI kunnen we als regio hoogwaardige technologische bedrijven aantrekken en tegelijk een boost geven aan technologische innovaties rondom drones. En dit is iets waar onze regio sterk behoefte aan heeft. Een win-win situatie dus.”

Ontwikkeling Maritieme Drone bij Koninklijke Marine

Voor vliegende onbemande (autonome) systemen richt de Koninklijke Marine zich niet alleen op grotere UAV’s (Unmanned Aerial Vehicles) maar ook op de kleinere en lichtere systemen die een commandant flexibel kan inzetten zonder dat dit extra inspanningen vraagt van de bemanning. Een belangrijke voorwaarde bij de inzet van kleinere en lichtere UAV’s aan boord van varende eenheden is dat het helikopterdek toegankelijk blijft voor helikopteroperaties.

Partners Maritime Drone Initiative Noord-Holland

De eerste partners van MDI zijn het Maritiem Drone Team van de Koninklijke Marine, Kustwacht en KNRM, het Nederlands Lucht- en RuimtevaartCentrum NLR, Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord, het Nederlands Instituut voor Zee Onderzoek, CHC Helicopters. Den Helder Airport. Texel Airport en Vliegveld Middenmeer sluiten zich ook aan.