Thecla Bodewes benoemd als boegbeeld van Topsector Water & Maritiem

Per 1 april is Thecla Bodewes door Staatssecretaris Mona Keijzer (EZK), in afstemming met Minister Cora van Nieuwenhuizen (I&W), benoemd als boegbeeld van Topsector Water & Maritiem.

Thecla is als CEO van Thecla Bodewes Shipyards een bekende persoonlijkheid in de maritieme wereld en in Haagse kringen. Haar netwerk in Den Haag heeft ze opgebouwd in haar rol als voorzitter van de Dutch Trade and Investment Board en haar lidmaatschap van de Rijkscommissie Export. Ze was in haar posities als ‘Zakenvrouw van het Jaar 2011’ en ‘Havenondernemer van het Jaar 2019 Port of Zwolle’ ambassadeur van ondernemerschap naar overheden en het brede publiek.

Topsector Water en Maritiem is voor haar bekend terrein. Bij aanvang van het Topsectorenbeleid was zij verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de Human Capital Agenda. Met haar netwerk, invloed en ervaring is zij de aangewezen persoon om de drie deelsectoren in Topsector Water en Maritiem onderling te verbinden, te internationaliseren én om de Topsector verder te verbinden met de andere sectoren in het missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid (MTIB).

Het bestuur en de directie van NMT zijn verheugd met de aanstelling van Thecla als boegbeeld bij de Topsector W&M, een functie die nu voor het eerst wordt ingevuld door een vrouw met een maritiem hart. Wij wensen Thecla veel succes met de invulling van haar rol en we zullen haar daar waar mogelijk bij ondersteunen.