Themacontrole voor betreden van besloten ruimten aan boord

Van 1 september tot en met 30 november 2015 houdt Port State Control in zowel de Paris MoU als de Tokyo MoU-gebieden een themacontrole gericht op het uitvoeren van werkzaamheden in besloten ruimten aan boord van schepen. Het doel is na te gaan of zeevarenden aan boord de juiste veiligheidsprocedures naleven zoals vastgelegd in internationale wetgeving (SOLAS).

De verwachting is, dat beide MoU regio’s ongeveer 10.000 inspecties zullen uitvoeren in deze periode. De inspecteurs van Port State Control zullen de controles uitvoeren aan de hand van een vragenlijst.

Meer… KVNR