Toch kans op boete tijdens actie van Waterpolitie

Een aantal politiemedewerkers van de Landelijke Eenheid deelt de komende tijd geen boetes uit op het water. Maar de kans op een boete blijft wel aanwezig, aangezien agenten van andere korpsonderdelen wel actief blijven handhaven. Uitgangspunt blijft dat iedereen zich aan de regels dient te houden. Boete of geen boete.

De politievakorganisaties NPB, ACP en ANPV hebben protestacties aangekondigd die tot donderdag 31 augustus duren. Uitzonderlijke situaties daargelaten zullen de agenten geen bekeuringen uitschrijven aan de kust en op een deel van de binnenwateren. Met tussenpozen voeren de LE-collega’s al enige maanden actie. Zij vinden onder meer dat de gewenste invulling van hun functie uitblijft.

Er worden wel degelijk boetes uitgedeeld
Naast de agenten van de Landelijk Eenheid die wel handhaven houden ook agenten van de 10 regionale eenheden toezicht op rivieren en meren. Zoals in gebieden met veel recreatievaart in Friesland, en ook in grote en kleine havens. Deze agenten blijven als de situatie daarom vraagt wel degelijk boetes uitdelen.

Korpsleiding komt voor en deel over de brug
De korpsleiding geeft aan dat zij al tegemoetgekomen is aan een deel van de wensen van de medewerkers bij de Landelijke Eenheid. Om welke wensen dit gaat is niet bekend gemaakt. De Korpsleiding blijft bereid om in goed overleg samen te zoeken naar mogelijkheden om de verschillen te overbruggen.