Toezicht vervoer over water verder gestroomlijnd

Het toezicht op het vervoer over water wordt in 2009 verder gestroomlijnd. Dat valt op te maken uit het Toezichtplan 2009 van samenwerkende controlediensten voor de zeehavens van Amsterdam en Rotterdam en voor de binnenvaart. De inspectiediensten willen de toezichtlast verminderen door meer met elkaar samen te werken en activiteiten beter op elkaar af te stemmen.

In 2008 werden de eerste stapsgewijze afspraken gemaakt over de planning en uitvoering van inspecties en de onderlinge uitwisseling van informatie over inspectieresultaten. Zo worden de belangrijkste afspraken voor het toezicht op zeeschepen komend voorjaar vastgelegd in een convenant. Ook is inmiddels de samenwerking geregeld voor de controle op scheepsafval en voor milieu-inspecties op zeeschepen en is er een onderzoek gestart naar de mogelijkheden van een gezamenlijke risico-analyse en selectie van schepen die voor inspectie in aanmerking komen. In de binnenvaart wordt door de betrokken diensten een actie opgezet om het gebruik van reddingsvesten te bevorderen.

Bron: Havenbedrijf Rotterdam, 06-02-2009;